Банер
Банер
Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2011. годину ("Сл. гласник РС", бр. 69/2011)
Е-Издаваштво - Коментари прописа
среда, 21 септембар 2011 20:26

Члан 1

Овом уредбом утврђује се јединствена листа развијености региона, који су разврстани у прву и другу групу према степену развијености и јединица локалне самоуправе, које су разврстане у прву, другу, трећу и четврту групу и девастирана подручја на основу података органа надлежног за послове статистике.

 

Члан 2

Разврставање региона врши се на основу вредности бруто-домаћег производа по глави становника у региону у односу на републички просек, за референтни период.

Развијени региони су региони који остварују вредност бруто-домаћег производа изнад вредности републичког просека, и то:

 1. Београдски регион;

Недовољно развијени региони су региони у којима је вредност бруто-домаћег производа испод вредности републичког просека, и то:

 1. Регион Војводине;
 2. Регион Шумадије и Западне Србије;
 3. Регион Јужне и Источне Србије.

Поред региона из става 3. овог члана, статус недовољно развијеног региона има Регион Косова и Метохије.

 

Члан 3

 1. Ариље;
 2. Београд;
 3. Беочин;
 4. Вршац;
 5. Зрењанин;
 6. Кањижа;
 7. Косјерић;
 8. Крагујевац;
 9. Лајковац;
 10. Ниш;
 11. Нови Сад;
 12. Панчево;
 13. Пећинци;
 14. Пожаревац;
 15. Сента;
 16. Сремски Карловци;
 17. Суботица;
 18. Ужице;
 19. Чачак.

 1. Ада;
 2. Апатин;
 3. Аранђеловац;
 4. Бачка Паланка;
 5. Бачка Топола;
 6. Бечеј;
 7. Бор;
 8. Ваљево;
 9. Врање;
 10. Врбас;
 11. Врњачка Бања;
 12. Горњи Милановац;
 13. Зајечар;
 14. Инђија;
 15. Јагодина;
 16. Кикинда;
 17. Крушевац;
 18. Кула;
 19. Лапово;
 20. Лучани;
 21. Неготин;
 22. Нови Бечеј;
 23. Пирот;
 24. Рума;
 25. Сечањ;
 26. Смедерево;
 27. Сомбор;
 28. Сремска Митровица;
 29. Стара Пазова;
 30. Темерин;
 31. Топола;
 32. Чајетина;
 33. Шабац.

 1. Александровац;
 2. Алибунар;
 3. Бајина Башта;
 4. Баточина;
 5. Бач;
 6. Бачки Петровац;
 7. Бела Црква;
 8. Богатић;
 9. Бољевац;
 10. Велика Плана;
 11. Велико Градиште;
 12. Владимирци;
 13. Деспотовац;
 14. Димитровград;
 15. Жабаљ;
 16. Жабари;
 17. Ириг;
 18. Кладово;
 19. Кнић;
 20. Ковачица;
 21. Ковин;
 22. Коцељева;
 23. Краљево;
 24. Лесковац;
 25. Лозница;
 26. Љиг;
 27. Мајданпек;
 28. Мали Иђош;
 29. Нова Црња;
 30. Нови Кнежевац;
 31. Нови Пазар;
 32. Опово;
 33. Осечина;
 34. Оџаци;
 35. Параћин;
 36. Пожега;
 37. Прокупље;
 38. Рашка;
 39. Смедеревска Паланка;
 40. Сокобања;
 41. Србобран;
 42. Тител;
 43. Трстеник;
 44. Ћићевац;
 45. Ћуприја;
 46. Уб;
 47. Шид.

 1. Алексинац;
 2. Бабушница;
 3. Бела Паланка;
 4. Блаце;
 5. Бојник;
 6. Босилеград;
 7. Брус;
 8. Бујановац;
 9. Варварин;
 10. Владичин Хан;
 11. Власотинце;
 12. Гаџин Хан;
 13. Голубац;
 14. Дољевац;
 15. Жагубица;
 16. Житиште;
 17. Житорађа;
 18. Ивањица;
 19. Књажевац;
 20. Крупањ;
 21. Куршумлија;
 22. Кучево;
 23. Лебане;
 24. Љубовија;
 25. Мали Зворник;
 26. Мало Црниће;
 27. Медвеђа;
 28. Мерошина;
 29. Мионица;
 30. Нова Варош;
 31. Петровац на Млави;
 32. Пландиште;
 33. Прешево;
 34. Прибој;
 35. Пријепоље;
 36. Ражањ;
 37. Рача;
 38. Рековац;
 39. Свилајнац;
 40. Сврљиг;
 41. Сјеница;
 42. Сурдулица;
 43. Трговиште;
 44. Тутин;
 45. Црна Трава;
 46. Чока.

 1. Бабушница;
 2. Бела Паланка;
 3. Бојник;
 4. Босилеград;
 5. Бујановац;
 6. Владичин Хан;
 7. Власотинце;
 8. Гаџин Хан;
 9. Голубац;
 10. Жагубица;
 11. Житорађа;
 12. Куршумлија;
 13. Кучево;
 14. Лебане;
 15. Љубовија;
 16. Мали Зворник;
 17. Медвеђа;
 18. Мерошина;
 19. Прешево;
 20. Пријепоље;
 21. Ражањ;
 22. Сврљиг;
 23. Сјеница;
 24. Сурдулица;
 25. Трговиште;
 26. Тутин;
 27. Црна Трава.

Члан 4

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".
 
Јоомла templateс бy а4јоомла