Baner
Baner
Potpisan sporazum o saradnji između Privredne komore Beograda i Poreske uprave
Vesti
četvrtak, 29 septembar 2011 09:39

Izvor: Privredna komora Beograda

U Privrednoj komori Beograda 27. septembra 2011. godine potpisan je Sporazum o saradnji između Poreske uprave Ministarstva finansija Vlade Republike Srbije i Privredne komore  Beograda. Sporazum su potpisali dr Dragutin Radosavljević, direktor Poreske uprave i dr Milan Janković, predsednik Privredne komore Beograda.

Dr Milan Janković, u obraćanju prisutnima, je istakao da privrednici nisu dovoljno edukovani i informisani o svim pravima koja imaju, ali i  obavezama koje bi trebalo da ispunjavaju. U tom smislu Privredna komora Beograda  želi da se uvođenjem sistemskih rešenja, edukacije i informisanja, kao i unapređenjem  saradnje sa Poreskom upravom, omogući kontrolu svih privrednika od najvećih do najmanjih, ali i da se što više smanji broj onih koji posluju nelegalno. Svima treba da bude jasno da treba da prijave svoj promet i budu registrovani, jer time dobijaju bolju kreditnu sposobnost i rejting. Zato je neophodna zajednička edukacija u oba smera i privrednika i inspektora na terenu, a to je i naš zajednički interes. Siva ekonomija nikome ne ide u korist, a država bi trebalo da u borbi  protiv nelegalnog poslovanja pored zakona više koristi  instrument kontrole.

Dr Dragutin Radosavljević, direktor Poreske uprave je pozdravio inicijativu Privredne komore Beograda za potpisivanje Sporazuma i pozvao i ostale institucije i asocijacije privrede na saradnju, kako bi kroz edukaciju postigli da građani i privreda u što većoj meri izmiruju svoje obaveze. Ovo je izizetno važno, jer bez naplate poreza nema punjenja budžeta Republike Srbije niti funkcionisanja javnog sektora, a bez finansija nema ni ekonomskog razvoja. Zato moramo napraviti partnerski odnos sa privrednicima u smislu da Poreska uprava bude servis građana i privrede, kako bi svoje obaveze izmirivali na što kvalitetniji način.Uspeh će biti, ukoliko poreske obveznike  sagledamo njihovim očima u partnerskom odnosu, a ne kroz konfrontaciju. Naš je cilj da stimulišemo poreske obveznike koji ispunjavaju obaveze, jer ukoliko se bankarske kamate kreću na nivou od 7% , zašto bi kamate za obaveze privrede prema državi bile veće. Uvođenjem obaveze dostavljanja poreskih prijava elektronskim putem umesto obimne dokumentacije, uštedeće se oko 600 miliona evra. Poreska uprava kontroliše izmirivanje poreskih obaveza, ali je platni promet u bankama, koje nakon podizanja sredstava nemaju uvid da li su poslodavci izmirili obavezu uplate doprinosa za zarade zaposlenih. 
Joomla templates by a4joomla