Банер
Банер
Међународна трговинска комора објавила српски превод Консолидованог кодекса о оглашавању и пракси маркетиншке комуникације - Страна 2
Вести
среда, 12 октобар 2011 10:35

Садржај Консолидованог кодекса о оглашавању и маркетиншким комуникацијама.

Увод

Кодекс
Значајније измене
Сврха кодекса
Структура кодекса
Примена кодекса и дефиниције
Тумачење
Преко гранична комуникација – порекло и јурисдикција

И Опште одредбе за оглашавање и праксу маркетиншке комуникације

Члан 1 – Основна начела
Члан 2 – Пристојност
Члан 3 – Часност
Члан 4 – Друштвена одговорност
Члан 5 – Истинитост
Члан 6 – Коришћење техничких/научних података и терминологије
Члан 7 - Коришћење израза „бесплатан“ и „загарантован“
Члан 8 – Доказивање
Члан 9 – Идентификација
Члан 10 – Идентитет
Члан 11 – Поређења
Члан 12 – Омаловажавање
Члан 13 – Сведочанства
Члан 14 – Описивање или подржавање лица и позивање на личну својину
Члан 15 – Злоупотребе угледа
Члан 16 – Подржавање
Члан 17 – Безбедност и здравље
Члан 18 – Деца и млади
Члан 19 – Заштита података и приватности
Члан 20 – Транспарентност трошкова комуникације
Члан 21 – Непоручени производи и ненаведене цене
Члан 22 – Еколошко понашање
Члан 23 - Одговорност
Члан 24 – Ефекат накнадног обештећења услед кршења прописа
Члан 25 – Спровођење кодекса
Члан 26 – Поштовање само-регулативних одлука

ИИ Детаљна поглавља

Поглавље А – Промовисање продаје
Примена поглавља А
Изрази који се специфично односе на промовисање продаје
Члан А1 – Начела којима се руководи промовисање продаје
Члан А2 – Услови понуде
Члан А3 – Извођење
Члан А4 – Управљање промовисањем продаје
Члан А5 – Безбедност и погодност
Члан А6 – Презентовање потрошачима
Члан А7 – Презентовање посредницима
Члан А8 – Посебне обавезе промотера
Члан А9 – Посебне обавезе посредника
Члан А10 – Одговорност

Поглавље Б – Покровитељство
Примена Поглавља Б
Изрази који се специфично односе на покровитељство
Члан Б1 – Начела којима се покровитељство руководи
Члан Б2 – Аутономија и самоопредељење
Члан Б3 – Подражавање и конфузија
Члан Б4 – Вребање својине под покровитељством
Члан Б5 – Поштовање својине под покровитељством и покровитеља
Члан Б6 – Аудиторијум покровитељства
Члан Б7 – Прикупљање података/располагање подацима
Члан Б8 – Уметнички и историјски објекти
Члан Б9 – Друштвено и еколошко покровитељство
Члан Б10 – Добротворно и хуманитарно покровитељство
Члан Б11 – Вишеструко покровитељство
Члан Б12 – Медијско покровитељство
Члан Б13 – Одговорност

Поглавље Ц – Директни маркетинг
Примена Поглавља Ц
Изрази који се специфично односе на директни маркетинг
Члан Ц1 – Понуда
Члан Ц2 – Презентација
Члан Ц3 – Право на одустајање од куповине
Члан Ц4 – Пост-продајни сервис
Члан Ц5 – Идентитет учесника на тржишту
Члан Ц6 – Непоручени производи
Члан Ц7 – Промотивно подстицање куповине
Члан Ц8 – Безбедност и здравље
Члан Ц9 – Реализација поруџбина
Члан Ц10 – Замена производа
Члан Ц11 – Враћање неисправних или оштећених производа
Члан Ц12 – Цене и услови кредитирања
Члан Ц13 – Плаћање и наплата дугова
Члан Ц14 – Поштовање потрошачевих жеља
Члан Ц15 – Коришћење електронских медија
Члан Ц16 – Коришћење телемаркетинга
Члан Ц17 - Одговорност

Поглавље Д – Оглашавање и маркетиншка комуникација посредством дигиталних интерактивних медија
Примена Поглавља Д
Изрази који се специфично односе на оглашавање и маркетиншку комуникацију посредством дигиталних интерактивних медија
Члан Д1 – Идентификација
Члан Д2 – Јасност понуде и њених услова
Члан Д3 – Поштовање јавних група
Члан Д4 – Нетражене дигиталне маркетиншке комуникације упућене појединцима
Члан Д5 – Дигиталне маркетиншке комуникације и деца
Члан Д6 – Поштовање потенцијалне сензитивности глобалног аудиторијума
Члан Д7 – Одредбе за online бихејвористичко оглашавање (ОБА)

Примена
Дефиниције

Д71 – Напомена
Д72 – Контрола корисника
Д73 – Безбедност података
Д74 – Деца
Д75 – Сегментација осетљивих података

Члан Д8 – Одговорност

Поглавље Е – Еколошке изјаве у маркетиншкој комуникацији
Примена Поглавља Е
Изрази који се специфично односе на еколошке изјаве
Члан Е1 – Часно и истинито представљање
Члан Е2 – Научно истраживање
Члан Е3 – Изјаве о супериорности и компаративне изјаве
Члан Е4 – Животни циклус производа, његове компоненте и елементи
Члан Е5 – Знакови и симболи
Члан Е6 – Поступање са отпадом
Члан Е7 – Одговорност
Додатне смернице

Додатак
Пословник о раду ИЦЦ Радне групе за тумачење кодекса

Комисија за маркетинг и оглашавање
Водич за примену ИЦЦ Кодекса о маркетингу 
Јоомла templateс бy а4јоомла