Baner
Baner
Međunarodna trgovinska komora objavila srpski prevod Konsolidovanog kodeksa o oglašavanju i praksi marketinške komunikacije - Strana 2
Vesti
sreda, 12 oktobar 2011 10:35

Sadržaj Konsolidovanog kodeksa o oglašavanju i marketinškim komunikacijama.

Uvod

Kodeks
Značajnije izmene
Svrha kodeksa
Struktura kodeksa
Primena kodeksa i definicije
Tumačenje
Preko granična komunikacija – poreklo i jurisdikcija

I Opšte odredbe za oglašavanje i praksu marketinške komunikacije

Član 1 – Osnovna načela
Član 2 – Pristojnost
Član 3 – Časnost
Član 4 – Društvena odgovornost
Član 5 – Istinitost
Član 6 – Korišćenje tehničkih/naučnih podataka i terminologije
Član 7 - Korišćenje izraza „besplatan“ i „zagarantovan“
Član 8 – Dokazivanje
Član 9 – Identifikacija
Član 10 – Identitet
Član 11 – Poređenja
Član 12 – Omalovažavanje
Član 13 – Svedočanstva
Član 14 – Opisivanje ili podržavanje lica i pozivanje na ličnu svojinu
Član 15 – Zloupotrebe ugleda
Član 16 – Podržavanje
Član 17 – Bezbednost i zdravlje
Član 18 – Deca i mladi
Član 19 – Zaštita podataka i privatnosti
Član 20 – Transparentnost troškova komunikacije
Član 21 – Neporučeni proizvodi i nenavedene cene
Član 22 – Ekološko ponašanje
Član 23 - Odgovornost
Član 24 – Efekat naknadnog obeštećenja usled kršenja propisa
Član 25 – Sprovođenje kodeksa
Član 26 – Poštovanje samo-regulativnih odluka

II Detaljna poglavlja

Poglavlje A – Promovisanje prodaje
Primena poglavlja A
Izrazi koji se specifično odnose na promovisanje prodaje
Član A1 – Načela kojima se rukovodi promovisanje prodaje
Član A2 – Uslovi ponude
Član A3 – Izvođenje
Član A4 – Upravljanje promovisanjem prodaje
Član A5 – Bezbednost i pogodnost
Član A6 – Prezentovanje potrošačima
Član A7 – Prezentovanje posrednicima
Član A8 – Posebne obaveze promotera
Član A9 – Posebne obaveze posrednika
Član A10 – Odgovornost

Poglavlje B – Pokroviteljstvo
Primena Poglavlja B
Izrazi koji se specifično odnose na pokroviteljstvo
Član B1 – Načela kojima se pokroviteljstvo rukovodi
Član B2 – Autonomija i samoopredeljenje
Član B3 – Podražavanje i konfuzija
Član B4 – Vrebanje svojine pod pokroviteljstvom
Član B5 – Poštovanje svojine pod pokroviteljstvom i pokrovitelja
Član B6 – Auditorijum pokroviteljstva
Član B7 – Prikupljanje podataka/raspolaganje podacima
Član B8 – Umetnički i istorijski objekti
Član B9 – Društveno i ekološko pokroviteljstvo
Član B10 – Dobrotvorno i humanitarno pokroviteljstvo
Član B11 – Višestruko pokroviteljstvo
Član B12 – Medijsko pokroviteljstvo
Član B13 – Odgovornost

Poglavlje C – Direktni marketing
Primena Poglavlja C
Izrazi koji se specifično odnose na direktni marketing
Član C1 – Ponuda
Član C2 – Prezentacija
Član C3 – Pravo na odustajanje od kupovine
Član C4 – Post-prodajni servis
Član C5 – Identitet učesnika na tržištu
Član C6 – Neporučeni proizvodi
Član C7 – Promotivno podsticanje kupovine
Član C8 – Bezbednost i zdravlje
Član C9 – Realizacija porudžbina
Član C10 – Zamena proizvoda
Član C11 – Vraćanje neispravnih ili oštećenih proizvoda
Član C12 – Cene i uslovi kreditiranja
Član C13 – Plaćanje i naplata dugova
Član C14 – Poštovanje potrošačevih želja
Član C15 – Korišćenje elektronskih medija
Član C16 – Korišćenje telemarketinga
Član C17 - Odgovornost

Poglavlje D – Oglašavanje i marketinška komunikacija posredstvom digitalnih interaktivnih medija
Primena Poglavlja D
Izrazi koji se specifično odnose na oglašavanje i marketinšku komunikaciju posredstvom digitalnih interaktivnih medija
Član D1 – Identifikacija
Član D2 – Jasnost ponude i njenih uslova
Član D3 – Poštovanje javnih grupa
Član D4 – Netražene digitalne marketinške komunikacije upućene pojedincima
Član D5 – Digitalne marketinške komunikacije i deca
Član D6 – Poštovanje potencijalne senzitivnosti globalnog auditorijuma
Član D7 – Odredbe za online bihejvorističko oglašavanje (OBA)

Primena
Definicije

D71 – Napomena
D72 – Kontrola korisnika
D73 – Bezbednost podataka
D74 – Deca
D75 – Segmentacija osetljivih podataka

Član D8 – Odgovornost

Poglavlje E – Ekološke izjave u marketinškoj komunikaciji
Primena Poglavlja E
Izrazi koji se specifično odnose na ekološke izjave
Član E1 – Časno i istinito predstavljanje
Član E2 – Naučno istraživanje
Član E3 – Izjave o superiornosti i komparativne izjave
Član E4 – Životni ciklus proizvoda, njegove komponente i elementi
Član E5 – Znakovi i simboli
Član E6 – Postupanje sa otpadom
Član E7 – Odgovornost
Dodatne smernice

Dodatak
Poslovnik o radu ICC Radne grupe za tumačenje kodeksa

Komisija za marketing i oglašavanje
Vodič za primenu ICC Kodeksa o marketingu 
Joomla templates by a4joomla