Банер
Банер
Да ли је могуће на било који начин да физичко лице без фирме има wеб сајт и кроз тај сајт наплаћује своје услуге другим физичким лицима?
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
понедељак, 17 октобар 2011 08:08

Питање

Да ли је могуће на било који начин да физичко лице без фирме има wеб сајт и кроз тај сајт наплаћује своје услуге другим физичким лицима? Наравно не желим да радим нелегално,већ како да регулишем порез који бих имао и могао да легално радим.

Одговор

Према мом мишљењу није могуће да физичко лице има wеб сајт и кроз тај сајт напаћује своје услуге другим физичким лицима.

При томе акценат је на следећем. Ако физичко лице редовно обавља неки посао који му је стални извор прихода, тада мора да региструје фирму. Ако је обављање послова спорадично (ад хоц) и не представља стални извор прихода, тада је могуће обављати делатност без регистрације, а порез плаћати по сваком обављеном послу.

У овом нашем чланку имате калкулатор и нека службена мишљења у случају када физичко лице нема фирму, а остварује приход. Тада је физичко лице дужно да пријави тај приход, обрачуна и уплати порез и/или дооприносе за осигурање - Калкулатор за обрачун пореза по одбитку и припадајућих доприноса на зараду/другу врсту прихода од стране физичког лица као обвезника.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла