Банер
Банер
Регистар девизних рачуна
Е-Издаваштво - Коментари прописа
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
уторак, 18 октобар 2011 11:25

Народна банка Србије донела је Одлуку о подацима о девизним рачунима резидената које банке достављају Народној банци Србије.

На основу података достављених у складу са наведеном одлуком, Народна банка Србије води јединствени регистар девизних рачуна резидената - правних лица и предузетника.

Регистар девизних рачуна је објављен на интернет страници НБС, тако што је у оквиру постојеће претраге динарских пословних рачуна додата могућност претраге и девизних рачуна.

Регистру девизних рачуна можете приступити путем овог линка.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла