Банер
Банер
Усвојена Уредба о роковима плаћања
Вести
петак, 28 октобар 2011 11:22

Извор: Привредни преглед

Влада Србије усвојила је јуче Уредбу којом ће се увести редовност у плаћању обавеза државних органа према приватном сектору, изјавио је министар економије Небојша Ћирић.

Он је на конференцији за новинаре објаснио да се обавеза из ове уредбе односи на сва министарства, државне агенције, дирекције и локалне самуправе. Ћирић је рекао да би применом Уреде требало да се побољша ликвидност привреде и спрече проблеми у функционисању домаћег тржишта.

Министар је прецизирао да ће Уредбом бити ограничен рок плаћања на 60 дана, као и да се процењује да је дуг на нивоу од десет милијарди динара, од чега су само дуговања привреди око четири милијарде динара. Према речима Ћирића, Уредбом је предвиђена и обавеза да се у наведеном року договоре повериоци и потражиоци око репрограма у који ће бити укључене и старе обавезе.

Ћирић је оценио да се ситуација, поводом измирења ових обавеза, не може посматрати једнострано, јер постоје јавна предузећа којима у значајном износу дугује приватни сектор привреде. Он је навео и податак да 11 јавних предузећа више потражује него што дугује, истичући да је реч о суми од 78,5 милијарди динара која се потражује од приватног сектора. Истовремено јавна предузећа дугују потражиоцима 15,4 милијарде динара.

Ћирић је додао да је доношњем Уредбе учињен тек први корак и да ће се одмах по доношењу тог акта основати радна група која би до краја ове године урадила нацрт Закона о регулисању дуговања јавних предузећа и јавних комуналних предузећа према приватном сектору.
 
Јоомла templateс бy а4јоомла