Банер
Банер
Пореска управа телефонира пореским обвезницима
Вести
четвртак, 17 новембар 2011 14:03

Извор: Пореска управа

Обавештавамо пореске обвезнике Републике Србије, да у циљу добре сарадње и комуникације Пореске управе са пореским обвезницима, Пореска управа Републике Србије започиње активности које се односе на  телефонске позиве пореским обвезницима од стране службеника Контакт центра Пореске управе Србије.

Циљ Пореске управе  је да учини испуњавање пореских обавеза што једноставнијим, да пружи савет и помоћ у решавању евентуалних проблема са којима се порески обвезници могу суочити, као и да подсети пореске обвезнике на поштовање прописа.

Уједно подсећамо пореске обвезнике да, у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији ( Сл.гл 53/10 ) могу сами да пријаве радњу, односно пропуст, који се сматра пореским прекршајем, при чему Пореска управа неће подносити захтев за покретање прекршајног поступка, нити ће се изрећи казна за прекршај. 
Јоомла templateс бy а4јоомла