Банер
Банер
Јавни позив локалним самоуправама да се укључе у решавање проблема незапослености
Вести

Извор: Национална служба за запошљавање

Београд, 21. новембар 2011.

Национална служба за запошљавање позвала је данас локалне самоуправе да се укључе у суфинансирање програма и мера активне политике запошљавања у 2012. години, којим би се подстакао развој локалних и регионалних политика запошљавања. У 2011. години захтеве за суфинансирање програма поднела је 121 локална самоуправа.

Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености предвиђено је да уколико јединица локалне самоуправе, у оквиру Локалног акционог плана запошљавања, обезбеди минимум 51 одсто средстава потребних за финансирање програма и мера активне политике запошљавања (АПЗ) може поднети захтев за учешће у финансирању тог програма или мере. Оним локалним самоуправама које према степену развијености спадају у ИИИ и ИВ групу развијености, као и девастираним подручјима, може се одобрити захтев за суфинансирање и када је у буџету локалне самоуправе обезбеђено мање од половине средстава потребних за реализацију програма или мера АПЗ.

Националним акционим планом запошљавања за 2012. годину планирано је суфинансирање програма обука за тржиште рада, јавних радова, као и субвенција за самозапошљавање и субвенција послодавцима за запошљавање на новоотвореним радним местима. Основни услови за суфинансирање мера или програма активне политике запошљавања је да локална самоуправа има формиран Локални савет за запошљавање, донет локални акциони план запошљавања за 2012. годину, опредељена средства за финансирање одређеног програма или мера, као и усклађене програме или мере са приоритетима и циљевима локалног економског развоја и локалног тржишта рада.

Локалне самоуправе захтеве подносе Министарству економије и регионалног развоја, преко филијала Националне службе за запошљавање, а рок за подношење захтева је 31. јануар 2012. године. Све неопходне обрасце локалне самоуправе могу пронаћи на овом линку Националне службе за запошљавање.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла