Банер
Банер
Овера књижица на пола године
Вести
четвртак, 08 децембар 2011 13:10

Извор: Вечерње новости

У филијалама РФЗО почела овера здравствених књижица за идућу годину. По новим правилима, књижице се оверавају на шест месеци или чак на три ако је фирма дуговала доприносе.

У СВИМ филијалама и испоставама Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО) почела је овера здравствених књижица за 2012. годину.

После измене Правилника о здравственој исправи, које су ступиле на снагу 3. децембра, здравствене књижице запослених и чланова њихових породица оверавају се на шест месеци. То би, за разлику од прошле године, када је маркица у књижици важила свих 12 месеци, требало да обезбеди бољу контролу уплате доприноса за више од 6,9 милиона осигураника. Књижице за запослене на шест моћи ће да овере послодавци који редовно уплаћују допринос за здравство. Они који су имали дуговања, а у међувремену почели да уплаћују допринос, добиће маркице које важе три месеца. 
Јоомла templateс бy а4јоомла