Банер
Банер
Народна банка Србије увела принудну управу у Пољопривредној банци Агробанци а.д. Београд
Вести
четвртак, 29 децембар 2011 16:18

Извор: Народна банка Србије

У циљу благовременог, потпуног и тачног информисања, Народна банка Србије саопштава да је данас увела принудну управу у Пољопривредној банци Агробанци а.д. Београд, чиме је престала функција досадашњих чланова управног и извршног одбора банке, а за принудне управнике именовани су Милорад Џамбић и Јулије Миладиновић.

Принудна управа уведена је из разлога што је у поступку контроле пословања Агробанке утврђено да капитал којим она располаже не одговара нивоу ризика који је та банка преузела у досадашњем пословању. Истом контролом утврђен је задовољавајући ниво ликвидности банке који је изнад прописаног минималног нивоа.

Принудна управа представља једну од корективних мера коју Народна банка Србије предузима када утврди да су испуњени прописани услови и када оцени да ће се променом начина управљања и руковођења банком побољшати њено финансијско стање, односно заштитити депозити грађана и привреде. С тим у вези истичемо да, након увођења принудне управе, Агробанка под новим руководством наставља да редовно послује и пружа услуге својим клијентима.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла