Банер
Банер
Усклађивање предузетника са законом о привредним друштвима - Усклађивање пословног имена привредних друштава и предузетника
Вести
четвртак, 12 јануар 2012 12:28

УСКЛАЂИВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ИМЕНА ПРЕДУЗЕТНИКА

Закон о изменама и допунама закона о привредним друштвима доноси нову одредбу која прописује да ће регистратор који води Регистар привредних субјеката до 30. априла 2012. године, по службеној дужности, пословна имена постојећих друштава и предузетника, регистрована у складу са Законом о регистрацији привредних субјеката („Службени гласник РС“ бр. 55/04, 61/05 и 111/09-др.закон),  ускладити са одредбама члана 22. и члана 86. закона који прописује да предузетник обавља делатност под пословним именом које обавезно садржи: име и презиме предузетника, опис претежне делатности, ознаку „предузетник“ или „пр“ и седиште, чиме се из пословног имена искључују улица и број.

На овај начин се жели постићи уједначен начин регистровања пословних имена привредних субјеката (привредних друштава и предузетника), која ће се у Регистру привредних субјеката убудуће уписивати без адресе седишта (улице и броја), већ само, поред напред набројаних обавезних елемената, са местом седишта привредног друштва или предузетника. Наведене промене ће регистратор Регистра привредних субјеката извршити по службеној дужности и том приликом се неће израђивати писмени отправци наведених решења о регистрацији, а како би се смањили непотребни административни трошкови.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла