Банер
Банер
Нови изглед и начин претраге у регистрима које води Агенција за привредне регистре
Вести
среда, 08 фебруар 2012 13:09

Извор: Агенција за привредне регистре

На основу обавеза проистеклих из Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011) и Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“ бр. 099/2011, од 27.12.2011), АПР је извршила више промена у бази података, што је проузроковало значајне промене код претрага података, доступних на интернет страницама АПР-а.

До ових промена дошло је услед битне промене структуре базе података о привредним друштвима и предузетницима, као и другим правним лицима, извршене 1.2.2012. године. Истовремено, извршена је и миграција свих постојећих података у нову структуру, као и усклађивање пословних имена привредних субјеката према Закону о привредним друштвима, које је Агенција извршила по службеној дужности.

У складу са наведеним, извршен је и редизајн претраге података о привредним друштвима, предузетницима и другим правним лицима, а проширен је и обим података који ће убудуће бити објављивани на интернет страници Агенције.

Напомене:

  • Ова претрага обухвата субјекте уписане у : Регистар привредних субјеката (привредна друштва, предузетници, представништва и огранци страних привредних друштава, јавна предузећа, задруге, задружни савези) и Регистар удружења, друштава и савеза у области спорта.
  • Претрага се врши избором регистра и уносом матичног броја субјекта, или назива или дела назива субјекта претраге (најмање 3 карактера)
  • Претрагу предузетника можете извршити по имену и презимену предузетника који су део пословног имена

На нову страну за претрагу можете стићи и путем ове интернет везе (линка) или путем наше стране Провера и претрага јавних регистара. 
Јоомла templateс бy а4јоомла