Банер
Банер
Фирмама и даље неопходни печати
Вести
петак, 17 фебруар 2012 10:47

Извор: Вечерње новости

И поред промена закона, иако је сада могуће да се фирма региструје без печата, тешко да ће без њега моћи редовно да послује.

Печати, и поред најава, не иду у историју. Иако је сада могуће да се фирма региструје без печата, тешко да ће без њега моћи редовно да послује.

- Закон о привредним друштвима прописује да предузећа нису дужна да користе печат, осим ако је другим законом другачије прописано - речено је “Новостима” у Агенцији за привредне регистре. - Ово значи да АПР неће тражити да друштва достављају печатирану документацију, уколико су у својим актима предвидели да неће користити печат, осим за поднеске које састављају адвокати и који су дужни да по Закону о адвокатури користе печат.

Шта се, међутим, дешава када предузеће које нема печат, жели да отвори рачун у банци, што је предуслов сваког пословања?

- Прописано је да код отварања рачуна предузеће обавезно банци подноси и картон депонованих потписа лица овлашћених за потписивање налога и располагање средствима са рачуна - објашњавају у Народној банци Србије. - Тај картон депонованих потписа, које потписује овлашћено лице, оверен је печатом којим ће се оверавати и инструменти плаћања.

Као инструмент безготовинског праћања, предузећа користе такозвани налог за пренос.

Банка тај налог може извршити и када он не садржи све прописане елементе, ако утврди да су елементи који су наведени у налогу довољни за његово извршење.

- Банка такође има потпуно право да захтева од клијента да стави печат на налог уколико преко њега врши идентификацију клијента, односно ако сматра да је то неопходан елемент за извршење налога - напомињу у НБС.

Када је реч о електронском плаћању, ти налози се регулишу међусобним уговором између предузећа и банке.

ЧЛАН

ЦЕЛА забуна око повлачења печата из употребе настала је због једног члана новог Закона о привредним друштвима, који је почео да се примењује 1. фебруара и гласи: “Друштво није дужно да употребљава печат у пословним писмима и другим документима друштва, ако законом није другачије прописано”. 
Јоомла templateс бy а4јоомла