Банер
Банер
Национална служба за запошљавање расписала је јавни позив незапосленим лицима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2012. години
Вести
субота, 25 фебруар 2012 18:28

Извор: Национална служба за запошљавање

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленим лицима која се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за започињање сопственог посла.

Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом лицу у једнократном износу од 160.000,00 динара, односно 200.000,00 динара за особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва или оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Незапослено лице које оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност најмање 12 месеци.

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених лица, оснивањем радње или привредног друштва ради самозапошљавања.

Уколико се више незапослених лица удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 160.000,00 динара, односно 200.000,00 динара, у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.

Право на субвенцију за самозапошљавање не може да оствари незапослени:

  • за обављање делатности у области експлоатације угља и другим областима у складу са списком делатности објављеним на сајту Националне службе;
  • за обављање послова/делатности, за коју је решењем о инвалидности или решењем о процени радне способности и могућности запослења или  одржања запослења утврђено да особа са инвалидитетом не може да обавља;
  • за оснивање удружења грађана;
  • који је остварило право на исплату новчане накнаде у једнократном износу за самозапошљавање;
  • који је користио субвенцију за самозапошљавање по јавном позиву Националне службе у току претходне 3 године.

У току трајања Јавног позива незапослено лице може само једном поднети захтев за одобравање субвенције.

Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање представља основ за добијање де минимис државне помоћи.

Јавни позив је отворен од дана објављивања у дневном листу до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла