Банер
Банер
Национална служба за запошљавање расписала је јавни позив незапосленим лицима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2012. години - Страна 4
Вести
субота, 25 фебруар 2012 18:28

НЕСУБВЕНЦИОНИСАНЕ ДЕЛАТНОСТИ - САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

НЕСУБВЕНЦИОНИСАНЕ ДЕЛАТНОСТИ - САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
Сектор Група Назив
А ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО И РИБАРСТВО
01.11 Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
01.12 Гајење пиринча
01.13 Гајење поврћа, бостана, коренастих и кртоластих биљака
01.14 Гајење шећерне трске
01.15 Гајење дувана
01.16 Гајење биљака за производњу влакана
01.19 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака
01.21 Гајење грожђа
01.22 Гајење тропског и суптропског воћа
01.23 Гајење агрума
01.24 Гајење јабучастог и коштичавог воћа
01.25 Гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа
01.26 Гајење уљних плодова
01.27 Гајење биљака за припремање напитака
01.28 Гајење зачинског, ароматичног и лековитог биља
01.29 Гајење осталих вишегодишњих биљака
01.30 Гајење садног материјала
01.41 Узгој музних крава
01.42 Узгој других говеда и бивола
01.43 Узгој коња и других копитара
01.44 Узгој камила и лама
01.45 Узгој оваца и коза
01.46 Узгој свиња
01.47 Узгој живине
01.49 Узгој осталих животиња
01.50 Мешовита пољопривредна производња
01.61 Услужне делатности у гајењу усева и засада
01.62 Помоћне делатности у узгоју животиња
01.63 Активности после жетве
01.64 Дорада семена
Б РУДАРСТВО
05.10 Експлоатација каменог угља и антрацита*
05.20 Експлоатација лигнита и мрког угља*
СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ, ГАСОМ, ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА
Д 35.14 Трговина електричном енергијом
35.23 Трговина гасовитим горивима преко гасоводне мреже
Г ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И ТРГОВИНА НА МАЛО; ПОПРАВКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА И МОТОЦИКАЛА
45.11 Трговина аутомобилима и лаким моторним возилима
45.19 Трговина осталим моторним возилима
45.31 Трговина на велико деловима и опремом за моторна возила
45.32 Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила
45.40 Трговина мотоциклима, деловима и прибором, одржавање и поправка мотоцикала
46.11 Посредовање у продаји пољопривредних сировина, животиња, текстилних сировина и полупроизвода
46.12 Посредовање у продаји горива, руда, метала и индустријских хемикалија
46.13 Посредовање у продаји дрвне грађе и грађевинског материјала
46.14 Посредовање у продаји машина, индустријске опреме, бродова и авиона
46.15 Посредовање у продаји намештаја, предмета за домаћинство и металне робе
46.16 Посредовање у продаји текстила, одеће, крзна, обуће и предмета од коже
46.17 Посредовање у продаји хране, пића и дувана
46.18 Специјализовано посредовање у продаји посебних производа
46.19 Посредовање у продаји разноврсних производа
46.21 Трговина на велико житом, сировим дуваном, семењем и храном за животиње
46.22 Трговина на велико цвећем и садницама
46.23 Трговина на велико животињама
46.24 Трговина на велико сировом, недовршеном и довршеном кожом
46.31 Трговина на велико воћем и поврћем
46.32 Трговина на велико месом и производима од меса
46.33 Трговина на велико млечним производима, јајима и јестивим уљима и мастима
46.34 Трговина на велико пићима
46.35 Трговина на велико дуванским производима
46.36 Трговина на велико шећером, чоколадом и слаткишима
46.37 Трговина на велико кафом, чајевима, какаом и зачинима
46.38 Трговина на велико осталом храном, укључујући рибу, љускаре и мекушце
46.39 Неспецијализована трговина на велико храном, пићима и дуваном
46.41 Трговина на велико текстилом
46.42 Трговина на велико одећом и обућом
46.43 Трговина на велико електричним апаратима за домаћинство
46.44 Трговина на велико порцуланом, стакленом робом и средствима за чишћење
46.45 Трговина на велико парфимеријским и козметичким производима
46.46 Трговина на велико фармацеутским производима
46.47 Трговина на велико намештајем, теписима и опремом за осветљењем
46.48 Трговина на велико сатовима и накитом
46.49 Трговина на велико осталим производима
46.51 Трговина на велико рачунарима, рачунарском опремом и софтверима
46.52 Трговина на велико електронским и телекомуникационим деловима и опремом
46.61 Трговина на велико пољопривредним машинама, опремом и прибором
46.62 Трговина на велико алатним машинама
46.63 Трговина на велико рударским и грађевинским машинама
46.64 Трговина на велико машинама за текстилну индустрију и машинама за шивење и плетење
46.65 Трговина на велико канцеларијским намештајем
46.66 Трговина на велико осталим канцеларијским машинама и опремом
46.69 Трговина на велико осталим машинама и опремом
46.71 Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима
46.72 Трговина на велико металима и металним рудама
46.73 Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом
46.74 Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање
46.75 Трговина на велико хемијским производима
46.76 Трговина на велико осталим полупроизводима
46.77 Трговина на велико отпацима и остацима
46.90 Неспецијализована трговина на велико
47.11 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном
47.19 Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама
47.21 Трговина на мало воћем и поврћем у специјализованим продавницама
47.22 Трговина на мало месом и производима од меса у специјализованим продавницама
47.23 Трговина на мало рибом, љускарима и мекушцима у специјализованим продавницама
47.24 Трговина на мало хлебом, тестенином, колачима и слаткишима у специјализованим продавницама
47.25 Трговина на мало пићима у специјализованим продавницама
47.26 Трговина на мало производима од дувана у специјализованим продавницама
47.29 Остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама
47.30 Трговина на мало моторним горивима у специјализованим продавницама
47.41 Трговина на мало рачунарима, периферним јединицама и софтвером у специјализованим продавницама
47.42 Трговина на мало телекомуникационом опремом у специјализованим продавницама
47.43 Трговина на мало аудио и видео опремом у специјализованим продавницама
47.51 Трговина на мало текстилом у специјализованим продавницама
47.52 Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама
47.53 Трговина на мало теписима, зидним и подним облогама у специјализованим продавницама
47.54 Трговина на мало електричним апаратима за домаћинство у специјализованим продавницама
47.59 Трговина на мало намештајем, опремом за осветљење и осталим предметима за домаћинство у специјализованим продавницама
47.61 Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама
47.62 Трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом у специјализованим продавницама
47.63 Трговина на мало музичким и видео записима у специјализованим продавницама
47.64 Трговина на мало спортском опремом у специјализованим продавницама
47.65 Трговина на мало играма и играчкама у специјализованим продавницама
47.71 Трговина на мало одећом у специјализованим продавницама
47.72 Трговина на мало обућом и предметима од коже у специјализованим продавницама
47.73 Трговина на мало фармацеутским производима у специјализованим продавницама
47.74 Трговина на мало медицинским и ортопедским помагалима у специјализованим продавницама
47.75 Трговина на мало козметичким и тоалетним производима у специјализованим продавницама
47.76 Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама
47.77 Трговина на мало сатовима и накитом у специјализованим продавницама
47.78 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама
47.79 Трговина на мало половном робом у продавницама
47.81 Трговина на мало храном, пићима и дувансикм производима на тезгама и пијацама
47.82 Трговина на мало текстилом, одећом и обућом на тезгама и пијацама
47.89 Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама
47.91 Трговина на мало посредством поште или преко интернета
47.99 Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца
Х САОБРАЋАЈ И СКЛАДИШТЕЊЕ
49.32 Такси превоз
К ФИНАНСИЈСКЕ ДЕЛАТНОСТИ И ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА
66.12 Брокерски послови с хартијама од вредности и берзанском робом, услуге мењачница
Р УМЕТНОСТ; ЗАБАВА И РЕКРЕАЦИЈА
92.00 Коцкање и клађење
С ОСТАЛЕ УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ
96.09 Непоменуте услужне активности
ВАЖНА НАПОМЕНА:
*Када је у питању самозапошљавање особа са инвалидитетом једина несубвенционисана делатност је у области експлоатације угља (шифра 05.10 и 05.20)
 
Јоомла templateс бy а4јоомла