Baner
Baner
Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2012. godini - Strana 4
Vesti
subota, 25 februar 2012 18:28

NESUBVENCIONISANE DELATNOSTI - SAMOZAPOŠLJAVANJE

NESUBVENCIONISANE DELATNOSTI - SAMOZAPOŠLJAVANJE
Sektor Grupa Naziv
A POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO
01.11 Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
01.12 Gajenje pirinča
01.13 Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka
01.14 Gajenje šećerne trske
01.15 Gajenje duvana
01.16 Gajenje biljaka za proizvodnju vlakana
01.19 Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka
01.21 Gajenje grožđa
01.22 Gajenje tropskog i suptropskog voća
01.23 Gajenje agruma
01.24 Gajenje jabučastog i koštičavog voća
01.25 Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća
01.26 Gajenje uljnih plodova
01.27 Gajenje biljaka za pripremanje napitaka
01.28 Gajenje začinskog, aromatičnog i lekovitog bilja
01.29 Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka
01.30 Gajenje sadnog materijala
01.41 Uzgoj muznih krava
01.42 Uzgoj drugih goveda i bivola
01.43 Uzgoj konja i drugih kopitara
01.44 Uzgoj kamila i lama
01.45 Uzgoj ovaca i koza
01.46 Uzgoj svinja
01.47 Uzgoj živine
01.49 Uzgoj ostalih životinja
01.50 Mešovita poljoprivredna proizvodnja
01.61 Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada
01.62 Pomoćne delatnosti u uzgoju životinja
01.63 Aktivnosti posle žetve
01.64 Dorada semena
B RUDARSTVO
05.10 Eksploatacija kamenog uglja i antracita*
05.20 Eksploatacija lignita i mrkog uglja*
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA
D 35.14 Trgovina električnom energijom
35.23 Trgovina gasovitim gorivima preko gasovodne mreže
G TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVKA MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA
45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
45.31 Trgovina na veliko delovima i opremom za motorna vozila
45.32 Trgovina na malo delovima i opremom za motorna vozila
45.40 Trgovina motociklima, delovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
46.13 Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala
46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
46.15 Posredovanje u prodaji nameštaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odeće, krzna, obuće i predmeta od kože
46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje
46.22 Trgovina na veliko cvećem i sadnicama
46.23 Trgovina na veliko životinjama
46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
46.33 Trgovina na veliko mlečnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
46.34 Trgovina na veliko pićima
46.35 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima
46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i mekušce
46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
46.41 Trgovina na veliko tekstilom
46.42 Trgovina na veliko odećom i obućom
46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
46.47 Trgovina na veliko nameštajem, tepisima i opremom za osvetljenjem
46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom
46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima
46.51 Trgovina na veliko računarima, računarskom opremom i softverima
46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim delovima i opremom
46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom
46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama
46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje
46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim nameštajem
46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grejanje
46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
47.24 Trgovina na malo hlebom, testeninom, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
47.41 Trgovina na malo računarima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
47.53 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
47.59 Trgovina na malo nameštajem, opremom za osvetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
47.65 Trgovina na malo igrama i igračkama u specijalizovanim prodavnicama
47.71 Trgovina na malo odećom u specijalizovanim prodavnicama
47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
47.73 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalima u specijalizovanim prodavnicama
47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
47.76 Trgovina na malo cvećem, sadnicama, semenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duvansikm proizvodima na tezgama i pijacama
47.82 Trgovina na malo tekstilom, odećom i obućom na tezgama i pijacama
47.89 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca
H SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENJE
49.32 Taksi prevoz
K FINANSIJSKE DELATNOSTI I DELATNOSTI OSIGURANJA
66.12 Brokerski poslovi s hartijama od vrednosti i berzanskom robom, usluge menjačnica
R UMETNOST; ZABAVA I REKREACIJA
92.00 Kockanje i klađenje
S OSTALE USLUŽNE DELATNOSTI
96.09 Nepomenute uslužne aktivnosti
VAŽNA NAPOMENA:
*Kada je u pitanju samozapošljavanje osoba sa invaliditetom jedina nesubvencionisana delatnost je u oblasti eksploatacije uglja (šifra 05.10 i 05.20)
 
Joomla templates by a4joomla