Baner
Baner
Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta u 2012. godini - Strana 3
Vesti
petak, 02 mart 2012 13:41

III DONOŠENJE ODLUKE

Odluka o dodeli subvencije za otvaranje novih radnih mesta donosi se na osnovu provere i bodovanja podnetog zahteva sa biznis planom.

Provera podnetih zahteva

Nacionalna služba vrši proveru podnetih zahteva, odnosno proveru ispunjenosti uslova Javnog poziva i priložene dokumentacije.

Zahtevi koji ne ispunjavaju uslove predviđene Javnim pozivom neće se dalje razmatrati.

Bodovanje podnetih zahteva

Prilikom bodovanja zahteva sa biznis planom uzimaju se u obzir sledeći kriterijumi: vrsta delatnosti, razvijenost opštine na čijoj teritoriji se obavlja delatnost, broj novozaposlenih u odnosu na broj zaposlenih (odnos zaposlenih i nezaposlenih za koje se traži subvencija najviše do 1:5- (Osim u slučaju greenfield and brownfield investicija.), prethodno korišćena sredstva Nacionalne službe, struktura lica koja se zapošljavaju, dužina obavljanja delatnosti poslodavca, povećanje broja zaposlenih kod poslodavca u prethodna 3 meseca poslovanja, potrebni resursi (poslovni prostor, oprema i obrtna sredstva), tržište prodaje (kupci i konkurenti), finansijski pokazatelji i procena važnosti podnetog zahteva sa biznis planom za lokalno tržište rada za područje filijale.

Bodovna lista se objavljuje na oglasnoj tabli nadležne filijale danom objavljivanja Javnog poziva.

Prioriteti za dodelu subvencije

Prioritet pri dodeli subvencije ima poslodavac koji zapošljava lice iz kategorije teže zapošljivih, i to:

 • dugoročno nezaposlena lica, odnosno lica koja su nezaposlena duže od 12 meseci
 • nezaposleni bez kvalifikacija ili niskokvalifikovani
 • višak zaposlenih
 • osobe sa invaliditetom
 • Romi
 • izbegla i raseljena lica
 • povratnici po sporazumu u readmisiji
 • mladi do 30 godina
 • stariji od 50 godina
 • žene i ruralno stanovništvo
 • žrtve porodičnog nasilja i trgovine ljudima i
 • korisnici novčane socijalne pomoći.

Odluka o dodeli subvencije za otvaranje novih radnih mesta

Odluku o odobravanju subvencije poslodavcu za otvaranje novih radnih mesta, kojima se stvaraju uslovi za zapošljavanje do 19 nezaposlenih lica donosi direktor filijale Nacionalne službe, po ovlašćenju direktora Nacionalne službe.

Odluku o odobravanju subvencije poslodavcu za otvaranje novih radnih mesta, kojima se stvaraju uslovi za zapošljavanje 20 i više nezaposlenih lica donosi direktor Nacionalne službe, uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora.

Odluka o dodeli subvencije poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta objavljuje se na oglasnoj tabli nadležne filijale.

Zahtevi koji ispunjavaju uslove Javnog poziva, a nisu obuhvaćeni odlukom o dodeli subvencije za otvaranje novih radnih mesta, biće u razmatranju do utroška finansijskih sredstava. Podnosioci ovih zahteva biće obavešteni o konačnom statusu njihovog zahteva nakon isteka javnog poziva.

 
Joomla templates by a4joomla