Baner
Baner
Privremeni prekid delatnosti preduzetnika
E-Izdavaštvo - Autorski članci
Napisao Ljubiša Lazarević   
ponedeljak, 05 mart 2012 12:57

Novi Zakon o privrednim društvima koji je počeo da se primenjuje 1. februara 2012. godine, drugačije je uredio privremeni prekid delatnosti preduzetnika u odnosu na prethodni (stari) zakon.

Naime, po odredbi člana 52. starog Zakona o privrednim društvima preduzetnik je brisan iz registra u slučaju neobavljanja delatnosti neprekidno jednu godinu.

Iz ovoga je prolazilo da je privremeni prekid obavljanja delatnosti preduzetnika mogao da traje maksimalno godinu dana, inače bi bio izbrisan iz registra.

Novi Zakon o privrednim društvima, koji uređuje i osnivanje, postojanje, rad i druga pitanja kod preduzetnika, ne predviđa brisanje iz registra preduzetnika koji ne obavlja delatnost određeni vremenski period.

Naime, u slučaju (privremenog) prekida obavljanja delatnosti „preduzetnik je u obavezi da o periodu prekida obavljanja delatnosti istakne obaveštenje na mestu u kome obavlja delatnost.“

Takođe, „prekid obavljanja delatnosti se registruje u skladu sa zakonom o registraciji i ne može se utvrđivati retroaktivno.“

Dakle, privremeni prekid delatnosti nije vremenski ograničen i traje sve do podnošenja nove prijave o promeni podataka preduzetnika Agenciji za privredne registre. Ta prijava je najverovatnije prijava nastavka obavljanja delatnosti, ali može biti i prijava o prestanku preduzetnika, o promeni pravne forme ili neka druga prijava za posebne slučajeve. Svaka od navedenih prijava menja status „privremeno prekinuta delatnost“.

Registraciona prijava promene podataka - obavezni podaci
Dodatak 06 - Prekid i nastavak obavljanja delatnosti preduzetnika

Ovakav odgovor smo dobili od Info centra Agencije za privredne registre i u dnu strane dajemo naše pitanje i dobijeni odgovor.

Ono što je novo i što može biti u vezi sa pitanjem privremenog prekida delatnosti kod preduzetnika, jeste odredba člana 91. važećeg Zakona o privrednim društvima koja kaže:
„...Preduzetnik prestaje sa radom po sili zakona u sledećim slučajevima:
...
3) ako mu je poslovni račun u blokadi duže od dve godine, na osnovu zahteva za brisanje preduzetnika iz registra koji podnese Narodna banka Srbije ili Poreska uprava;
...“

Dakle, iako sam privremeni prekid delatnosti može trajati vremenski neorgraničeno, ukoliko je bankovni račun preduzetnika u blokadi za vreme prekida delatnosti i to duže od dve godine, preduzetnik prestaje sa radom po sili zakona, a na osnovu zahteva za brisanje koji podnosi Narodna banka Srbije ili Poreska uprava.

U slučaju (privremenog) prekida delatnosti preduzetnika, račun u banci ostaje aktivan. Mogu se primati uplate po osnovu ranijih potraživanja i vršiti plaćanja ranijih obaveza.

Treba znati da banke elektronski preuzimaju podatke o preduzetnicima (između ostalih) iz registra Agencije za privredne registre i vrše redovno (u roku od 3 dana) usklađivanje podataka koje preuzmu od APR-a, sa podacima koje imaju. Ovde smo preneli vest u vezi sa automatskim preuzimanjem podataka od strane banaka.

 
Joomla templates by a4joomla