Банер
Банер
Држава недовољно подстиче бизнис младих
Вести
четвртак, 15 март 2012 10:22

Извор: Политика

На тржишту рада више од 235.000 младих, а програм за подстицање њиховог предузетништва не постоји.

Сваки трећи незапослени млађи је од тридесет година, показују подаци из Анкете о радној снази, коју објављује Републички завод за статистику. Иако је на тржишту рада више од 235.000 младих, конкретан програм државе за подстицање бизниса код младих у Србији не постоји.

На бироу запошљавања евидентирано је више од 215.000 незапослених, млађих од 30 година. Стога не треба да чуди што је истраживање Грађанских иницијатива показало да већина младих у Србији не сме да започне сопствени бизнис, јер је то скупо и компликовано, а држава не подстиче довољно омладинско предузетништво.

У Националној служби за запошљавање (НСЗ) кажу да стимулишу све незапослене, па и младе да покрену сопствени посао кроз субвенције за самозапошљавање. Средства у износу од 160.000 динара одобравају се у једнократном износу и условно су бесповратна, кажу у овој институцији. У прошлој години, захваљујући томе, 3.725 особа је покренуло сопствени посао, додају. Према подацима Националне службе за запошљавање, 25 до 35 одсто корисника субвенција за самозапошљавање представљају особе млађе од 29 година.

– У складу с условима јавног позива потребно је да кандидат буде на евиденцији најмање месец дана пре дана подношења захтева, а један од предуслова је и завршена инструктивна обука за започињање сопственог бизниса у организацији НСЗ-а, или друге овлашћене организације.Приликом бодовања, захтев с бизнис планом, који подносе особе с евиденције НСЗ-а млађе од 30 година, имају додатне поене с обзиром да су из категорије оних који се теже запошљавају – објашњавају.

Постоји, такође, могућност и да се више незапослених особа удружи, односно да свако појединачно лице подносе захтев за самозапошљавање и оствари право на субвенцију у висини од 160.000,00 динара, додају.

Обавеза корисника средстава је да региструју делатност, раде најмање годину дана, у том периоду плаћају порезе и доприносе и о томе доставе доказе НСЗ-у. У случају да корисник средстава не испуни обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати износ субвенције.

– Ова субвенција се не може остварити за послове у области експлоатације угља и другим делатностима са списка који је објављен на сајту Националне службе – појашњавају.

Делатности за које су у претходним годинама најчешће конкурисали незапослени и које су најзаступљеније приликом одобравања и регистровања су услужне, занатске и производне. Као што су: фризерски и козметички салони, браварске и молерске радње, специјализовани сервиси за поправку (аутомеханичари и поправка кућних апарата), монтажу и инжењеринг, књиговодствене агенције, стоматолошке ординације, лабораторије за зубну технику, производња жичаних производа и уређаја за осветљавање...

У Националној служби додају да пружају и нефинансијску подршку свима који су заинтересовани да покрену сопствени посао.

– Организујемо обуке „Пут до успешног предузетника”, различите информативно саветодавне услуге, као и мониторинг и специјалистичке семинаре. Обуку „Пут до успешног предузетника”,с радионицом за израду бизнис планаизводе тимови ментора за развој предузетништва, који су формирани у свим филијалама НСЗ-а ради припреме потенцијалних предузетника за отпочињање сопственог бизниса. Ове обуке су обавезан услов за одобравање субвенције за самозапошљавање и циљ ових обука је да будући послодавци провере оправданост своје пословне идеје, сагледају предности и ризике предузетништва, спознају своје предузетничке склоности, информишу се о поступку регистрације и актуелним законским прописима, попуне захтев с бизнис планом – кажу у НСЗ-у. 
Јоомла templateс бy а4јоомла