Банер
Банер
Бирократске процедуре и намети исисају из привреде 1,35 милијарди евра сваке године
Вести
понедељак, 19 март 2012 11:58

Извор: Блиц

Бирократске процедуре и трошкови исисају из привреде годишње 4,2 одсто бруто домаћег производа (БДП) или 1,35 милијарди евра. Поређења ради, то је сума с којом може да се отвори двадесетак фабрика које би запошљавале више од 3.000 људи.

За годину дана привредник прође кроз 157 процедура плаћајући порезе и таксе.

За годину дана привредник у Србији прође кроз тачно 157 процедура док плати порез на додату вредност и остале парафискалне намете попут накнаде за шуме, загађивање вода и одводњавање, те док добије дозволу за градњу, прође кроз царинску, санитарну и остале инспекције, избројала је Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД).

- Србија се хвали ниском стопом пореза на добит предузећа, али огроман је и повећава се број квазифискалних намета. Идентификовано је преко 250 различитих такси, накнада и других намета, мимо пореза - каже Душан Васиљевић, стручни сарадник НАЛЕД-а.

Накнаде за "сливну воду", "испуштену воду" и "одводњавање"

- за сливну воду
- за загађивање вода
- за испуштену воду
- за одводњавање
- десетак еколошких накнада
- таксу за шуме у висини 0,025 одсто прихода
- трошкове полагања стручног испита за здравствене раднике и доделе назива примаријус: 8.990 дин.
- трошкови полагања за стручни испит о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду: 12.000 дин.
- трошкови полагања теоријског дела стручног испита за туристичког водича: 18.000 дин.

Већина тих оптерећења нагомилала се претходних година кад су локалним самоуправама скресани трансфери из републичког буџета због кризе. Да би попуниле рупе у локалним касама, општине су измишљале нове намете и подизале цену старих, па је тако рецимо такса за рекламирање фирме, такозвана фирмарина, у једној малој шумадијској општини повећана за невероватних 345 одсто - са 37.000 на 128.000 динара. Иако су крајем прошле године усвојене измене закона о финансирању локалних самоуправа који им обезбеђује дупло веће приходе, општине не намеравају да скрешу оптерећења привреди правдајући се да су уз веће приходе добиле и веће трошкове.

У Министарству економије кажу да се законским изменама створио простор за смањивање и укидање неких намета, као и за снижавање стопе пореза на имовину.

- Министарство економије нема правни основ да наметне смањење намета такси, пореза и накнада локалним самоуправама, већ је на њима да препознају важност њиховог смањења како би подстакли развој предузетништва и утицали на смањење трошкова по том основу, као и стварање позитивног пословног амбијента за привлачење нових инвестиција и очување постојећих бизниса - кажу у Министарству економије.

Олакшице за мала предузећа

Влада Србије усвојила је уредбу која омогућава општинама да власницима малих и средњих предузећа дају земљиште у закуп без накнаде или по ценама нижим од тржишних. Председник Скупштине заједнице предузетника Привредне коморе Србије Мирослав Миладиновић каже да би један од добрих потеза за развој малих и средњих предузећа био и да се пореском реформом уреди да порези буду стимулативни. Миладиновић је рекао да Заједница предузетника у сарадњи са Министарством финансија припрема нацрт закона о отпису камате на доспеле обавезе по основу неких пореза и доприноса за социјално осигурање на дан 31. децембар 2011. године. Суштина предлога је да се предузетницима омогући да у року од 12 месеци уплате главницу дуга, а камата би била отписана. 
Јоомла templateс бy а4јоомла