Банер
Банер
АПР - Информација о обради финансијских извештаја за 2011. годину
Вести
петак, 23 март 2012 18:10

Извор: Агенција за привредне регистре

У Агенцији за привредне регистре (АПР) примљено је око 150.000 редовних годишњих финансијских извештаја за 2011. годину, које су обвезници доставили у складу са Законом о рачуноводству и ревизији. Од тога, евидентиран је пријем преко 132.000 финансијских извештаја, а преко 100.000 тих извештаја је у поступку обраде и регистрације.

По окончању поступка регистрације сваког редовног годишњег финансијског извештаја за 2011. годину обвезницима ће бити достављена потврда о регистрацији тих извештаја, а обвезницима који су доставили финансијске извештаје у којима су у поступку формалне, рачунске и логичке контроле утврђени недостаци биће достављено обавештење о недостацима које је потребно отклонити. Агенција данас почиње достављање потврда о регистрацији финансијских извештаја за 2011. годину, као и обавештења о недостацима у тим извештајима.

Подсећамо да је Агенција, као и претходних година, обезбедила потпуну транспарентност поступка обраде и регистрације финансијских извештаја, за сваки извештај посебно, на својој интернет страни (www.apr.gov.rs) у одељку Финансијски извештаји и бонитет – линк Претрага финансијских извештаја за 2011, где упитом по матичном броју обвезници могу пратити ток пријема, обраде и регистрације достављених извештаја.

По завршетку прелиминарне обраде редовних годишњих финансијских извештаја за 2011. годину подаци из тих извештаја биће доступни свим заинтересовним корисницима у оквиру услуга које се пружају из Регистра финансијских извештаја и бонитета. До тада, извештаји о бонитету, скоринг, као и све друге услуге садржаће податке из финансијских извештаја закључно са 2010. годином. Напомињемо, да Агенција у току поступка обраде финансијских извештаја за 2011. годину, на захтев обвезника, неће издавати посебне потврде везано за статус сваког појединачног финансијског извештаја. 
Јоомла templateс бy а4јоомла