Банер
Банер
Донете Смернице за процену ризика од прања новца за рачуновође и ревизоре
Вести
среда, 28 март 2012 11:30

Извор: Управа за спречавање прања новца

На основу члана 87. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма Управа за спречавање прања новца је донела смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код предузећа за ревизију, предузетника и правних лица који се баве пружањем рачуноводствених услуга.

Обвезници су дужни да своје интерне акте ускладе са смерницама у року од 30 дана од дана објављивања ових смерница на вебсајту Управе.

Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код предузећа за ревизију, предузетника и правних лица који се баве пружањем рачуноводствених услуга 
Јоомла templateс бy а4јоомла