Банер
Банер
Отпис камата за порезе и доприносе?
Вести
петак, 06 април 2012 08:23

Извор: Бета

БЕОГРАД, 5. априла 2012. (Бета) - Влада Србије усвојила је на седници у четвртак Предлог закона о отпису камате на доспеле обавезе по основу одредјених пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање.

Према том предлогу, како је саопштила владина прес служба, камате ће бити отписане обвезницима који поднесу захтев до 30. јуна 2013. године.

Отпис камата предвидјен је за дугове по основу наплате пореза на доходак градјана, укључујући и порез на приходе од самосталне делатности, порез на добит предузећа, порез на пренос апсолутних права, порез на наследје и поклон, порез на промет, порез на регистровано оружје, порез на фонд зарада, порез на финансијске трансакције, доприносе за обавезно пензијско и инвалидско осигурање и доприносе за обавезно осигурање за случај незапослености.

Влада је предложила да камате буду отписане уз услов да је обвезник до дана подношења захтева уплатио главни дуг за обавезе до 31. децембра 2011. године.

Тим предлогом, како је објашњено, Влада помаже оживљавање и развој привреде и омогућава се да се привреда и предузетници, као и физичка лица, растерете неплаћене камате, како би били у могућности да ефикасније измирују текуће обавезе. 
Јоомла templateс бy а4јоомла