Банер
Банер
Листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција за лица која пружају рачуноводствене услуге
Е-Издаваштво - Коментари прописа
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
четвртак, 19 април 2012 19:31

Подсећамо посетиоце да је Управа за спречавање прања новца у новембру 2010. године донела Листу индикатора за препознавање сумњивих трансакција за лица која пружају рачуноводствене услуге.

У наставку дајемо поменуту Листу.

 1. Странка не жели да јој се пошта упућује на адресу у земљи.
 2. Странка има рачуне код различитих финанцијских институција на истом подручју без видљивог разлога.
 3. Странка или њено пословање је праћено или надзирано од стране државних органа или се налази на међународној потерници.
 4. Странка показује велико занимање за пријављивање података по основу Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма.
 5. Странка је укључена у послове који нису карактеристични за њено пословање.
 6. Странка без посебног разлога захтева брзо обављање посла или трансакције без обзира на веће трошкове које ће овако поступање изазвати.
 7. Странка је недавно успоставила више пословних односа с различитим финанцијским институцијама.
 8. Странка употребљава адресе поштанских фахова или друге врсте поштанских адреса уместо адресе улице што није уобичајено за наведено место или подручје.
 9. Странка нуди новац, поклоне или друге погодности као противуслугу за послове за које постоји сумња да нису у потпуности у складу са прописима.
 10. Странка пружа сумњиве или нејасне информације.
 11. Пословни однос или трансакција укључују као узгредне чланове непрофитне или добротворне организације за шта не постоји оправдани економски разлог.
 12. Странка жели да увери рачуновођу да није потребно да попуни или приложи неки од потребних докумената.
 13. Пословање странке се битно разликује од уобичајеног пословања у оквиру делатности.
 14. Странка живи преко својих реалних могућности.
 15. Странка често мења своје књиговође односно рачуновође.
 16. Странци није познато где се чува пословна документација.
 17. Странка нема запослених, што није у складу са врстом и обимом пословања.
 18. Странка исплаћује хонораре за одређену врсту услуге фирмама са седиштем на офф схоре дестинацијама (пореским рајевима).
 19. Странка инсистира да се у завршном рачуну изкаже пословни губитак иако за то не постоје оправдани разлози.

Извор: Управа за спречавање прања новца 
Јоомла templateс бy а4јоомла