Банер
Банер
У Србији лакше отворити него затворити фирму
Вести
понедељак, 23 април 2012 11:53

Извор: Вечерње новости

Фирма се може основати за свега 100 динара, а гаси се кроз стечај, ликвидацију или променом статуса. Предузетник за своје обавезе одговара целом својом имовином.

ЗА свега сто динара данас може да се оснује предузеће. Толико износи минимални оснивачки капитал за друштво са ограниченом одговорношћу. Додуше, уз то је потребно платити још 6.740 динара за додатне трошкове на име такси при регистрацији у Агенцији за привредне регистре. Пословање потом, у року од неколико дана, може да почне. Међутим, у већем проблему су они који покушавају предузеће да затворе.

- Лакше је затворити предузеће, него предузетничку радњу - објашњавају послодавци. - Предузетник за своје обавезе одговара целом својом имовином. Док код друштва са ограниченом одговорношћу, где власници одговарају за обавезе само износом унетог капитала, није велики проблем угасити фирму, поготово у случају када предузеће нема имовину.

Код оних који поседују имовину веће вредности, повериоцима је у интересу да наплате своје, па се овакве фирме, углавном, гасе кроз стечај.

КАКО ЈЕ У СВЕТУ

- У развијеним земљама постоји централни регистар пореских обвезника - објашњавају саговорници “Новости”.

- То су јавни порески рачуни где свако у било ком тренутку може да види колико одређена особа дугује.

То у Србији, нажалост, не постоји, јер би се видело колико појединаца истовремено седи у десет и више управних одбора и бави се разним пословима.

По закону, иначе, фирма може да се угаси на три начина: кроз стечај, ликвидацију или услед статусне промене. Поступак ликвидације покреће само предузеће и то када има довољно средстава да намири све своје обавезе. Одлука о ликвидацији мора да се региструје у АПР, уз подношење четири документа. Подом повериоци у року од 30 дана од објаве огласа о ликвидацији могу да пријаве своја потраживања. Тек кад протекне минимум 120 дана од објаве ликвидације, предузеће може да се обрише из регистра, али тек након окончања целог поступка, за шта је, опет, потребно да поднесе седам докумената. У пракси поступци ликвидације трају веома дуго, пошто законодавац није ограничио рок трајања поступка.

Стечајни поступак пак може да покрене било који поверилац. И његово покретање мора да се региструје у АПР, уз подношење четири документа. Тек када се стечај оконча, а ти поступци у Србији у просеку трају дуже од годину дана, могуће је брисање фирме из регистра, уз прописану документацију.

ЗА ОСНИВАЊЕ ДОО:

2.140 ДИНАРА такса за добијање регистарског/матичног броја од Републичког завода за статистику преко АПР

4.500 ДИНАРА накнада за регистрацију оснивања привредног друштва

1.000 ДИНАРА накнада за регистрацију и објављивање оснивачког акта 
Јоомла templateс бy а4јоомла