Банер
Банер
Објављени подаци из финансијских извештаја за 2011. годину
Вести
уторак, 08 мај 2012 13:32

Извор: Агенција за привредне регистре

Агенција за привредне регистре од данас објављује податке из регистрованих редовних годишњих финансијских извештаја за 2011. годину за привредна друштва, предузетнике и друга правна лица, у складу с прописима, у делу Финансијски извештаји и бонитет, Објављивање финансијских извештаја.

Подаци из редовних годишњих финансијских извештаја за 2011. годину, као и услуге бонитета у којима су укључени подаци из тих извештаја – подаци и извештаји о бонитету биће доступни свим заинтересованим корисницима почев од петка, 11. маја 2012. године.

За правна лица и предузетнике за које није извршена регистрација редовног годишњег финансијског извештаја за 2011. годину услуге ће се пружати без података за ту годину све док обвезник не отклони недостатке у извештају који је доставио Агенцији. Информације о недостацима у финансијским извештајима доступне су на линку Претрага финансијских извештаја за 2011. годину.

Полазећи од наведеног Агенција саветује свим корисницима да пре наручивања поменутих података иизвештаја на линку Објављивање финансијских извештаја провере да ли је извршена регистрација редовног годишњег финансијског извештаја за 2011. годину за правно лице односно предузетника за кога захтевају податке или извештај.

Корисници који су већ наручили услуге, а не желе да сачекају почетак давања података из финансијских извештаја за 2011. годину, треба да изврше уплате за те услуге по обавештењима, која су добили од Агенције, најкасније до 9. маја 2012. године, како би правовремено обезбедили потребне податке и извештаје. Корисницима који накнадно изврше уплату биће издате услуге са подацима за 2011. годину.

Нови скоринг привредних друштава односно оцена њихове способности измиривања обавеза утврђена на основу података из финансијских извештаја за период од 2007. до 2011. године биће доступан корисницима крајем следеће недеље, а информација о почетку давања биће благовремено објављена на интернет страни Агенције.

Детаљне информације у вези са пружањем услуга из Регистра финансијских извештаја и бонитета доступне су у одељку Финансијски извештаји и бонитет – Пружање услуга из Регистра. 
Јоомла templateс бy а4јоомла