Банер
Банер
Пореска управа телефоном позива дужнике
Вести
уторак, 24 јул 2012 12:07

Извор: Пореска управа

Пореска управа Републике Србије позива све пореске обвезнике да испуне своју грађанску дужност и благовремено измирују своје законом прописане обавезе.

Од данас, Пореска управа Републике Србије ће, посредством Контакт центра, позивати телефоном све пореске обвезнике који имају дуг по основу јавних прихода  (ПДВ-а, пореза на добит, акциза и доприноса) да би заједнички пронашли најбољи начин да се дуг измири.

Запослени у Контакт центру Пореске управе информисаће пореске обвезнике – дужнике о стању евидентираног дуга по основу јавних прихода, позвати их да дуг измире у одређеном периоду и упуте на  начине измиривања дуга. Наиме, њима ће бити понуђена могућност одлагања плаћања пореског дуга, уколико испуњавају законом предвиђене услове за то.

Намера је да се смањи порески дуг уз минималне трошкове и за Пореску управу и за пореског обвезника уз истовремено обезбеђивање прилива средстава у буџет Републике Србије и успостављање поштовања пореских прописа на добровољној основи.

Пореска управа Републике Србије чини све да пружи квалитетну услугу и адекватну помоћ свим пореским обвезницима како би се успоставила пореска дисциплина а уколико ефекти изостану примењиваће се мере пуне принуде у циљу наплате дуга. 
Јоомла templateс бy а4јоомла