Банер
Банер
Обуставља се аутоматско гашење фирми
Вести
среда, 01 август 2012 20:07

Извор: Вечерње новости, НБС, Б92

Предузећа чији су рачуни у блокади дуже од годину дана не морају више да страхују да ће "нестати" кроз аутоматски стечај

ПРЕДУЗЕЋА чији су рачуни у блокади дуже од годину дана не морају више да страхују да ће "нестати" кроз аутоматски стечај. Ово произилази из одлуке Уставног суда, по којој су све одредбе закона које регулишу покретање стечаја због блокаде рачуна - неуставне. Тако је и Народна банка Србије обуставила даље обавештавање привредних судова о блокираним рачунима фирми.

Ова одлука свакако ће обрадовати оне који су тренутно у блокади. Нажалост, одлука је ступила на снагу 25. јула, објавом у "Службеном гласинику", тако да не важи за предузећа која су статус блокаде испунила пре овог датума.

А таквих није мало.

Одредбе о аутоматском стечају примењују се већ три године, од 2010. Прво су на овај начин гашена предузећа чији су рачуни у блокади више од три године. Потом, у 2011. години, услови су пооштрени, па су у аутоматски стечај ишли они са двогодишњом блокадом, да би у овој години услов био 12 месеци блокираних рачуна.

Поступак је био следећи: НБС, по закону, сваког месеца шаље списак блокираних фирми надлежним привредним судовима по градовима у Србији, који, потом, покрећу предстечајне поступке. Ако се нико од поверилаца не јави у року од 60 дана и не покрене редован стечај, предузеће иде у такозвани аутоматски стечај, где сва уновчена имовина, после намирења трошкова, иде држави Србији.

До сада је, на овај начин, аутоматски угашено око 16.500 предузећа. За прве две године примене закона услов за овакав стечај стекло је 24.465 фирми. У истом периоду из регистра привредних друштава избрисано је њих 15.607. Ситуација у 2012. години нимало није боља: рачуне блокиране годину дана у континуитету има тачно 11.231 фирма. Из регистра је избрисано још близу 900 предузећа.

БРИСАЊЕ КОМПАНИЈА

АГЕНЦИЈА за привредне регистре неће, по службеној дужности, брисати фирме које су испуниле услове за принудну ликвидацију. Због мањкавости Закона о привредним друштвима, који не регулише прецизно ни добровољни, а камоли поступак принудне ликвидације, све се одлаже - до даљњег. Тако ће око 2.600 предузећа ипак наставити да послује, све док држава, новим изменама и допунама закона који се примењује од 1. фебруара ове године, не уреди и ово питање.


Уставни суд је на седници одржаној 12. јула 2012. године донео одлуку којом је утврдио да одредба члана 13. став 3. у делу који гласи: „Ако по покрићу насталих трошкова преостану средства, та средства се уплаћују у буџет Републике Србије“, као и одредбе чл. 150. до 154. Закона о стечају („Службени гласник РС“, бр. 104/09) нису у сагласности са Уставом. Том одлуком одбачен је захтев за обуставу извршења појединачних аката, односно радњи предузетих на основу наведених оспорених одредаба Закона о стечају.

Одлука је објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 71 од 25. јула 2012. године, од када престају да важе и одредбе чл. 150 до 154. Закона о стечају. Имајући у виду наведену одлуку Уставног суда, Народна банка Србије, као организација која спроводи поступак принудне наплате, није више у обавези да свим судовима надлежним за спровођење стечајног поступка доставља ОБАВЕШТЕЊА о правним лицима с њихове територије која су обуставила сва плаћања у непрекидном трајању од најмање годину дана. 
Јоомла templateс бy а4јоомла