Банер
Банер
Обавештење о објављивању ограничења овлашћења у заступању
Вести
четвртак, 23 август 2012 13:32

Извор: Агенција за привредне регистре

На основу овлашћења из члана 10б, Закона о Агенцији за привредне регистре („Сл.гласник РС“, бр.55/04, 111/09 и 99/11), а у складу са одредбом члана 33. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр.36/11 и 99/11), Регистратор Регистра привредних субјеката обавештава кориснике услуга овог регистра да ће 27. августа 2012.године са интернет странице Агенције бити уклоњени регистровани подаци о ограничењима овлашћења у заступању заступника привредних друштва, изузев ограничења овлашћења заступника у виду обавезног супотписа.

Дакле, од дана уклањања наведених података са интернет странице Агенције, у Регистру ће се регистровати само ограничења овлашћења заступника у виду обавезног супотписа, док се регистровање ограничења овлашћења заступника која су утврђена актима друштва или одлукама надлежних органа друштва неће регистровати и објављивати на веб сајту Агенције.

Одредбом члана 33. Закона о привредним друштвима прописано је да је заступник дужан да поступа у складу са ограничењима својих овлашћења која су утврђена актима друштва или одлукама надлежних органа друштва. Ставом 2. и 3. исте одредбе Закона, императивно је прописано да се ограничења овлашћења заступника не могу истицати према трећим лицима, изузев ограничења овлашћења заступника у виду обавезног супотписа која се могу истицати према трећим лицима, ако су регистрована у складу са законом о регистрацији.

Из цитиране одредбе Закона произилази да трећа лица нису дужна да имају сазнање, нити да воде рачуна, о ограничењима заступника привредних друштава, односно да су заступници дужни да послове из свог делокруга обављају у оквиру овлашћења која су им дата, као и да ограничења овлашћења заступника нису предмет регистрације, изузев ограничења овлашћења заступника у виду обавезног супотписа која се могу истицати према трећим лицима, ако су регистрована у складу са законом о регистрацији.

Имајући у виду наведено, Регистратор Регистра привредних субјеката, у складу са својом обавезом старања о законитом вођењу регистра, одлучио је да се у Регистар привредних субјеката региструју само подаци о ограничењима овлашћења заступника у виду обавезног супотписа.

Дакле, од дана уклањања наведених података са интернет странице Агенције, у Регистру ће се регистровати само ограничења овлашћења заступника у виду обавезног супотписа, док се регистровање ограничења овлашћења заступника која су утврђена актима друштва или одлукама надлежних органа друштва неће регистровати и објављивати на веб сајту Агенције. 
Јоомла templateс бy а4јоомла