Банер
Банер
Укида се обавеза евидентирања промета преко фискалне касе за паушално опорезоване предузетнике у занатским и услужним делатностима и за такси превознике
Вести
понедељак, 03 септембар 2012 10:49

Извор: Привредни саветник

Влада Републике Србије донела је Уредбу о изменама и попунама Уредбе о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе (у даљем тексту: Уредба о изменама и допунама). Уредба о изменама и допунама објављена је у „Службеном гласнику РС" бр. 83/12 од 24. августа 2012. године, а ступа на снагу у року од 8 дана од дана објављивања, односно 1. септембра 2012. године.

Уредбом о изменама и допунама укида се обавеза евидентирања промета преко фискалне касе за предузетнике који плаћају порез на приходе од самосталне делатности на паушално утврђени приход и који нису обвезници ПДВ (такозвани паушалци) за делатности у оквиру следећих области, односно група:

33.11  Поправка металних производа;
33.12   Поправка машина;
33.13   Поправка електронске и оптичке опреме;
33.14   Поправка електричне опреме;
33.15   Поправка и одржавање бродова и чамаца;
33.17   Поправка и одржавање друге транспортне опреме;
33.19   Поправка остале опреме;
37        Уклањање отпадних вода;
38.11   Скупљање отпада који није опасан;
43.11   Рушење објеката;
43.12   Припрема градилишта;
43.13   Испитивање терена бушењем и сондирањем;
43.21   Постављање електричних инсталација;
43.22   Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система;
43.29   Остали инсталациони радови у грађевинарству;
43.31   Малтерисање;
43.32   Уградња столарије;
43.33   Постављање подних и зидних облога;
43.34   Бојење и застакљивање;
43.39   Остали завршни радови;
43.91   Кровни радови;
43.99   Остали непоменути специфични грађевински радови;
45.20   Одржавање и поправка моторних возила;
74.20   Фотографске услуге;
81.10   Услуге одржавања објеката;
81.30   Услуге уређења и одржавања околине;
95.11   Поправка рачунара и периферне опреме;
95.12   Поправка комуникационе опреме;
95.21   Поправка електронских апарата за широку употребу;
95.22   Поправка апарата за домаћинство и кућне и баштенске опреме;
95.24   Одржавање и поправка намештаја;
95.29   Поправка осталих личних предмета и предмета за домаћинство;
96.01   Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених производа;
96.02   Делатност фризерских и козметичких салона;
96.03   Погребне и сродне делатности.

Паушално опорезиви предузетници који се баве наведеним делатностима почев од 1. септембра нису дужни да евидентирају промет преко фискалне касе. Према томе, они одмах могу да поднесу захтев за брисање из регистра и да обаве дефискализацију фискалне касе.

Након више одлагања, делатност такси превоза ослобођена је обавезе евидентирања промета преко фискалне касе. Према одредбама члана 1. Уредбе о изменама и допунама, делатност 49.32 Такси превоз ослобођена је обавезе евидентирања промета преко фискалне касе. Обавезе су ослобођени сви таксисти (правна лица и предузетници, обвезници ПДВ и они који то нису). 
Јоомла templateс бy а4јоомла