Банер
Банер
Провера ко је власник непокретности јавно доступна путем интернета
Вести
понедељак, 03 септембар 2012 11:43

Извор: Тањуг / Б92

Београд -- Пре куповине некретнина, грађани могу са сигурношћу да провере ко је њихов прави власник, захваљујући новом Интернет сервису Републичког геодетског завода.

"То смо урадили да би спречили било какву врсту злоупотребе и сматрамо да је ово изузетно користан сервис", рекао је директор завода Ненад Тесла.

Сервис "КнWеб" нуди претраживање из централне базе података катастра непокретности Србије и јавно је доступан на адреси http://katastar.rgz.gov.rs/KnWebPublic.

"Ако грађанин зна име општине, име катастарске општине и број катастарске парцеле или зна адресу и кућни број непокретности за коју је заинтересован, може на основу тих параметара да сазна име, презиме и адресу власника непокретности", објаснио је Тесла.

Он је навео да грађани треба да обрате пажњу на датум ажурности податка, јер ће то у првих три до четири месеца бити пилот пројекат, који ће бити унапредјен почетком следеће године.

Очекујући да ће и државни органи и органи локалне самоуправе имати користи од савременог катастра непокретности Србије, РГЗ је направио апликацију и за њих, на којој је могуће видети све податке који се тичу неке непокретности, као што су површина, терен, хипотека, износ, на основу ког уговора, у којој банци...

Тесла је рекао да држава, у вези са новим путним коридорима, може да уради анализу на основу које би експропријација земљишта могла да буде јефтинија.

Ако је реч о урбаним комасацијама, РГЗ има податке о свим релевантним чиниоцима неких непокретности, на основу којих могу да се раде било какве анализе, рекао је Тесла и додао да исто важи и за обнављање путне мреже и реализацију било ког пројекта од интереса за државу Србију.

Државни органи могу, како је објаснио, да сазнају све што се тиче одређене непокретности, док грађани могу да да добију само основне информације о непокретности и имаоцима права.

"Није могуће претраживати податке по матичним бројевима имаоца права, нити се ова информација приказује код прегледа података, због поштовање начела Закона о заштити података о личности", истакао је Тесла.

Уписана непокретност има већу тржишну вредност, јер власник може да је да у залог и тиме оствари хипотекарни кредит, што је посебно значајно за градјане и привреднике.

Након уписа у катастар непокретности, грађанима је омогућено да своја права докажу на најлакши и најпоузданији начин - достављањем листа непокретности који се, као доказ, издаје из дигиталне базе података катастра непокретности.

Катастар непокретности је основна и јединствена евиденције о непокретностима и стварним правима на њима. 
Јоомла templateс бy а4јоомла