Baner
Baner
Prestao sa radom Devizni inspektorat - Prestala obaveza vođenja kontrolnika u spoljnotrgovinskom poslovanju
Vesti
ponedeljak, 15 oktobar 2012 19:57

Izvor: Ministarstvo finansija i privrede

Povodom prestanka rada Deviznog inspektorata Ministarstvo finansija i privrede izdalo je važno saopštenje, koje prenosimo u nastavku.

Zakonom o izmenama i dopunama zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, broj 93/2012), koji stupa na snagu dana 6. oktobra 2012. godine, propisano je da danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje sa radom Devizni inspektorat obrazovan Zakonom o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS“, br. 62/06 i 31/11).

Takođe, danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe Uredba o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole menjačkih poslova ("Službeni glasnik RS", broj 7/12) i Uredba o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata ("Službeni glasnik RS", br. 112/06, 39/10 i 15/12), shodno čemu prestaje i obaveza dostave dokumentacije i izveštavanja o poslovanju sa inostranstvom, od strane rezidenata i nerezidenata.

Ovlašćeni menjači kojima je rešenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova izdato do dana stupanja na snagu ovog zakona, nastavljaju da rade na osnovu tog rešenja, u skladu sa odredbama ovog zakona.

Poreska uprava preuzima nadležnosti Deviznog inspektorata za obavljanje poslova izdavanja i oduzimanja ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova, poslova izdavanja certifikata za obavljanje menjačkih poslova i kontrole menjačkih poslova, kao i drugih poslova koji su, prema Zakonu o deviznom poslovanju u nadležnosti Deviznog inspektorata, shodno članu 37. Zakona o izmenama i dopunama zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Postupke koje je Devizni inspektorat započeo u vršenju nadležnosti, a koji ne budu okončani do dana stupanja na snagu ovog zakona, okončaće Poreska uprava u skladu sa ovim zakonom. 
Joomla templates by a4joomla