Baner
Baner
Državni praznik - Dan primirja u prvom svetskom ratu praznuje se 12. novembra, a rok za podnošenje poreskih prijava pomera se sa 10. na 13. novembar 2012. godine
Vesti
nedelja, 04 novembar 2012 20:55

Izvor: Privredni savetnik

Prema odredbama člana 1a Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji državni praznik - Dan primirja u Prvom svetkom ratu praznuje se 11. novembra.

Članom 3a Zakona, propisano je da ukoliko jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana. Prema tome 12. novembar 2012. godine je neradni dan. Prvi radni dan je utorak 13. novembar 2012. godine.

S obzirom na to da 10. novembar pada u subotu, a državni praznik koji pada u nedelju se praznuje u ponedeljak 12. novembra, shodno članu 91. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku koji propisuje da ukoliko poslednji dan roka pada u nedelju ili na dan državnog praznika, ili u neki drugi dan kad organ pred kojim treba preduzeti radnju ne radi, rok ističe istekom prvog narednog radnog dana, pa se krajnji rok produžava na 13. novembar (utorak) 2012. godine.

Prema tome, poreska prijava za PDV i druge poreske prijave čiji je rok za podnošenje 10. novembar 2012. godine podnosi se 13. novembra 2012. godine. 
Joomla templates by a4joomla