Банер
Банер
Оснивање предузећа (привредног друштва) – друштво са ограниченом одговорношћу

Услуга оснивања друштва са ограниченом одговорношћу (доо) подразумева следећи низ активности које заједнички пружају рачуновођа и правник:

 • Свеобухватно саветовање током целог поступка:
  • Помоћ приликом избора правне форме - да ли је повољније основати привредно друштво или регистровати предузетника. Одговор зависи од више чиниоца као што су:
   • Ризик пословања – изабрати неограничену или ограничену одговорност
   • Порески систем – која је правна форма мање оптерећена порезима, доприносима и таксама у конкретном случају
   • Број оснивача – један или више оснивача
   • Други чиниоци према условима пословања по појединим тржиштима (секторима) пословања
  • Дефинисање, начин и значај избора претежне делатности и одређивање осталих делатности којима се бави привредно друштво
  • Избор имена и провера да ли већ постоји други субјекат регистрован под тим именом
  • Информације о фиксним трошковима пословања: порез на добит, обавезни социјални доприноси оснивача и директора, порези и социјални доприноси за запослене, други порески намети и слично
  • Објашњење ПДВ система: у којим се случајевима клијент мора евидентирати за ПДВ систем, а када и зашто је повољније да се добровољно уђе у ПДВ систем
  • Давање информација о пореским олакшицама за инвестиције, о олакшицама за запошљавање појединих категорија незапослених под одређеним условима, о субвенцијама за отварање нових радних места
  • Фискалне касе – у којим случајевима је обавезно, а када није обавезно евидентирање промета путем фискалне касе
  • Запошљавање: врсте радних ангажовања путем уговора о раду и других уговора (о делу, о ауторству, о привременим и повременим пословима, о волонтерском раду и др.) – висина пореза и доприноса по појединим облицима ангажовања радне снаге
  • Одговори на друга питања везана за будуће пословање
 • Оснивачки акт за предузећа, израда и овера у суду:
  • Одлука/Уговор о оснивању привредног друштва
  • ОП образац – за заступнике привредног друштва
 • Давање упутства за уплату оснивачког улога  на привремени рачун у банци
 • Подношење регистрационе пријаве оснивања у Агенцији за приведне регистре
 • Преузимање решења о оснивању у Агенцији за привредне регистре, и преузимање ПИБ-а
 • Израда печата
 • Помоћ при отварању динарског и девизног рачуна у пословној банци и
 • Подношење регистрационе пријаве за упис броја банковног рачуна, у регистар Агенције за привредне регистре
 • Отварање досијеа при надлежној Пореској управи

Уколико сте заинтересовани за пружање ове услуге можете нам послати захтев за понудом на Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

 
Јоомла templateс бy а4јоомла