Baner
Baner
Elektronski potpis – da li je vreme da imate svoj? - Strana 3
E-Izdavaštvo - Autorski članci
Napisao Ljubiša Lazarević   
ponedeljak, 05 avgust 2013 15:25

Gde još možemo koristiti elektronski potpis?

Osim u radu sa Poreskom upravom, kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis) moguće je koristiti i kod drugih organa državne uprave.

Poreskoj upravi je već sada moguće predati PDV prijavu elektronskim putem, uz prethodno podnošenje PEP prijave, a od 1. januara 2014. godine i ostale poreske prijave. Plan je da od 1. jula 2014. godine celokupno poslovanje sa Poreskom upravom bude elektronskim putem.

U avgustu 2013. godine počinje sa radom Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, i putem njihovog portala, a uz posedovanje elektronskog potpisa i prethodno podnetog ovlašćenja (za lica koja nisu zakonski zastupnici), moguće je elektronskim putem izvršiti prijavu radnika i ostalih lica na socijalno osiguranje. Planira se da ovo bude obaveza, a ne mogućnost.

Novi Zakon o računovodstvu predviđa da se, od izveštaja koji se sastavljaju na dan 31.12.2014, godišnji finansijski izveštaji podnose isključivo u elektronskom obliku, i koji su elektronski potpisani. Takođe Agencija za privredne registre planira uvođenje određenih elektronskih servisa koji podrazumevaju korišćenje elektronskog potpisa.

Portal eUprava sadrži niz poslova i usluga koje pruža državna uprava, a koje možete završiti elektronskim putem samo uz posedovanje kvalifikovanog sertifikata.

Može se reći da će niz izmena propisa koje su donete, i koje će biti donete, stvoriti jednu novu vrstu računovođa i knjigovođa – elektronski računovođaelektronski knjigovođa. 
Joomla templates by a4joomla