Банер
Банер
ПИБ регистар
Вести
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
понедељак, 14 октобар 2013 12:38

На новом интернет сајту Пореске управе доступан је ПИБ регистар - регистар свих обвезника којима је додељен порески идентификациони број (ПИБ).

Ово је новина, јер је до сада јавно био доступан само регистар ПДВ обвезника. ПИБ регистар је доступан на следећој интернет вези.

Уносом ПИБ-а у поље за претрагу, за тражени ПИБ се добијају следећи подаци за пореског обвезника:

  • Матични број
  • Назив
  • Место и општина
  • Статус ПИБ-а
  • Подаци из ПДВ регистра: статус, период подношења, датум уласка у ПДВ и историја подношења ПДВ пријава
  • Подаци о законском заступнику: име, презиме и јединствени матични број грађана (ЈМБГ)
  • Подаци о овлаћеном лицу за електроснко пословање: име и презиме

 
Јоомла templateс бy а4јоомла