Банер
Банер
Електронска достава документа Девизном инспекторату
Е-Издаваштво - Коментари прописа
петак, 26 новембар 2010 10:26

Подсећамо посетиоце да је од 16. јуна 2010. године престала обавеза достављања Девизном инспекторату фактура или других одговарајућих исправа по пословима извоза, односно увоза услуга.

Наиме од 16. јуна 2010. године, ради обављања посредне контроле по пословима извоза, односно увоза услуга, Девизном инспекторату је потребно достављати Извештај о фактурисаним услугама на прописаном обрасцу - Преглед фактура. Преглед фактура се доставља у року од 30 дана од дана фактурисања.

Такође, од 16. јуна 2010. године Девизни инспекторат је омогућио доставу документације у електронској форми, а у складу са Уредбом о ближим условима и начину вршења контроле девизног пословања резидената и нерезидената. Електронска достава документа се врши путем апликације на сајту Девизног инспектората. Апликацију за електронску доставу документа - фактура могу користити само резиденти и нерезиденти који су се пријавили за електронско достављање, тако што су Девизном инспекторату, у штампаној форми, доставили Пријаву за електронску доставу документа.

Процедура електронског достављања фактура Девизном инспекторату састоји се од следећих елемената:

 • Пријављивање (унос података за приступ апликацији)
 • Промена лозинке
 • Унос фактура
 • Претрага фактура
 • Достављање XМЛ документа са фактурама
  • Преузимање XСД шеме за формирање XМЛ са фактурама
  • Припрема XМЛ датотека са фактурама
  • Учитавање фактура из XМЛ датотеке
 • Достављање унетих фактура Девизном инспекторату формирањем Прегледа факура (фактуре се могу слати од 0-24 часа)
 • Преглед неисправних фактура
 • Сторнирање фактура
 • Упутство за коришћење апликације
 • Најчешћа питања
 • Одјава - завршетак рада у апликацији

Овај начин достављања прегледа фактура Девизном инспекторату може уштедети доста времена.

Уколико се обвезници достављања документа одлуче да се пријаве на овај систем, онда документа могу доствљати искључиво електронским путем.

Више информације потражите у упутствима и обавештењима Девизног инспектората.
 
Јоомла templateс бy а4јоомла