Банер
Банер
Правила за коришћење термина у трговини - Incoterms 2010®
Вести
понедељак, 17 јануар 2011 20:48

Општи допис Управе Царина Републике Србије
бр. 148-08-483-11-7/2010 од 31.12.2010. године

С обзиром на то да се Правила Међународне трговинске коморе за коришћење термина у унутрашњој и међународној трговини ревидирају сваких десет година, од 1.1.2011. године примењује се Incoterms 2010 којим је број Incoterms правила, односно паритета испоруке смањен са 13 на 11 и то тако што су паритети испоруке ДАФ, ДЕС, ДЕQ и ДДУ замењени паритетима испоруке ДАТ и ДАП.

"Од 1.1.2011. године ступају на снагу Incoterms® 2010 Правила Међународне трговинске коморе за коришћење термина у унутрашњој и међународној трговини. Наведена правила, која су први пут донета 1936. године, од 1980. године се ревидирају сваких десет година у циљу усклађивања са променама у међународној трговини. Најзначајније карактеристике Incoterms 2010, као и разлике у односу на Incoterms 2000 су следеће:

Број Incoterms правила тј. паритета испоруке је смањен са 13 на 11, тако што су паритети испоруке ДАФ, ДЕС, ДЕQ и ДДУ замењени паритетима испоруке ДАТ и ДАП.

Подела паритета испоруке према почетном слову се не наводи као у Incoterms 2000, али су основне карактеристике паритета остале непромењене. Подела паритета је извршена према видовима транспорта, на оне који се могу користити независно од одабраног вида транспорта (укључујући и више видова транспорта), и оне који се користе за поморски и за транспорт унутрашњим пловним путевима (ФАС, ФОБ, ЦФР и ЦИФ) имајући у виду да су и тачка испоруке и место одредишта лука.

 

ПАРИТЕТ ИСПОРУКЕ

Incoterms 2000

Incoterms 2010

Вид транспорта

ЕXW

Франко фабрика (назив места)

+

+

сви

ФЦА

Франко превозник (назив места)

+

+

сви

ФАС

Франко уз бок брода (назив луке отпреме)

+

+

пом.

ФОБ

Франко на палуби брода (назив луке отпреме)

+

+

пом.

ЦФР

Трошкови и возарина (назив луке одредишта)

+

+

пом.

ЦИФ

Трошкови, осигурање и возарина (назив луке одредишта)

+

+

пом.

ЦПТ

Возарина плаћена до (назив места одредишта)

+

+

сви

ЦИП

Возарина и осигурање плаћено до (назив места одредишта)

+

+

сви

ДАФ

Достављено на граници (назив места)

+

 

 

ДЕС

Достављено на броду (назив луке одредишта)

+

 

 

ДЕQ

Достављено на обали (назив луке одредишта)

+

 

 

ДДУ

Достављено - царина није плаћена (назив места одредишта)

+

 

 

ДДП

Достављено - царина плаћена (назив места одредишта)

+

+

сви

ДАТ

Достављено на терминалу
(назив терминала у луци или месту одредишта)

 

+

сви

ДАП

Достављено у месту (назив места одредишта)

 

+

сви

Обавезе продавца према купцу (означене словом А) и обавезе купца према продавцу (означене словом Б) су као и у Incoterms 2000 у сваком паритету испоруке дефинисане у десет чланова, и то:

1. Опште обавезе продавца и купца
2. Дозволе, одобрења, сагласности и друге формалности
3. Уговори о превозу и осигурању
4. Испорука и преузимање испоруке
5. Прелазак ризика са продавца на купца
6. Расподела трошкова
7. Обавештење другој уговорној страни
8. Документи и доказ о испоруци
9. Контрола, паковање, обележавање и
10. Помоћ другој уговорној страни.

Док је у Incoterms 2000 било јасно назначено која документа могу бити замењена ЕДИ порукама, у Incoterms 2010 је, уважавајући масовно коришћење информационих технологија у свакодневном раду, у потпуности изједначена електронска и писана комуникација, што је назначено у члановима А1/Б1 сваког паритета испоруке.

Прецизиране су одредбе која се односе на осигурање робе и наглашена обавеза информисања друге уговорне стране.

Дефинисане су обавезе купца и продавца које се односе на добијање и пружање информација потребних да се обаве формалности из безбедносних разлога. 
Јоомла templateс бy а4јоомла