Baner
Baner
Lokalna komunalna taksa u Beogradu (iz 2011. godine-ne važi više) - Tarifni broj 15 i broj 16
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
Napisao Ljubiša Lazarević   
četvrtak, 10 mart 2011 00:00

 

Tarifni broj 15 – Zauzeće javne površine građevinskim materijalom i za izvođenje građevinskih radova

1. Za zauzeće javne površine građevinskim materijalom i za izvođenje građevinskih radova, utvrđuje se komunalna taksa dnevno i to:


dinara

1a) Pri izgradnji objekata, dnevno po m2 zauzete površine
3,70

1b) Pri izvođenju radova na objektima koji iziskuju raskopavanje kolovoza i trotoara - dnevno po m2: 

- ako se raskopavanje vrši u vremenu od 1. aprila do 30. septembra    7,40
7,40

- ako se raskopavanje vrši u vremenu od 1. oktobra do 31. marta
13,00

1v) Pri zauzimanju javnih površina koje zahteva zabranu kretanja vozila i pešaka i parkiranja vozila, dnevno po m2 i to: 

- ako se zauzima kolovoz u ulicama u kojima saobraćaju vozila gradskog prevoza
68,00

- ako se zauzima kolovoz na ostalim ulicama
41,00

- ako se zauzima trotoar
28,00

 

Ova taksa se plaća srazmerno vremenu korišćenja.

Taksa iz podtački 1b) i 1v) povećava se za 100% ukoliko se dozvoljeni rok za zauzimanje javne površine produži. Pod produženjem u smislu ove odluke podrazumeva se prekoračenje roka završetka izgradnje evidentiranog u pismenoj izjavi investitora o početku građenja odnosno izvođenja radova i roku završetka izgradnje, a prema potvrdi o prijavi početka izvođenja radova po Zakonu o planiranju i izgradnji.

Taksu iz podtačke 1a) plaća investitor zgrade od dana početka gradnje do podnošenja pismenog zahteva za tehnički prijem zgrade, odnosno do dovršetka gradnje.

Taksu iz podtačke 1b) plaća izvođač radova uz zahtev za odobrenje za raskopavanje, a taksu iz podtačke 1v) ovog tarifnog broja organizacija na čiji zahtev je odobreno zauzeće javne površine.

Taksa iz podtački 1b) i 1v) ne plaća se ako se raskopavanje, odnosno zauzimanje javne površine vrši zbog rekonstrukcije kolovoza, trotoara ili druge javne saobraćajne površine, kao i prilikom izvođenja radova javnih komunalnih preduzeća u svrhu dovođenja objekata u funkciju.

Taksu iz podtački 1b) i 1v) u iznosu od 50% od predviđene tarife plaća izvođač radova ako se raskopavanje, odnosno zauzimanje javne saobraćajne površine vrši zbog izgradnje komunalne primarne infrastrukture.

 

Tarifni broj 16 – Držanje kućnih i egzotičnih životinja

Komunalna taksa za držanje kućnih i egzotičnih životinja, utvrđuje se u godišnjem iznosu, i to:

1a)    za držanje kućnih životinja - pasa i mačaka u zgradama individualnog i kolektivnog stanovanja

- po psu 500,00 dinara
- po mački 500,00 dinara

1b)    za držanje nesterilisanih pasa i mačaka u zgradama individualnog i kolektivnog stanovanja

- po psu 1.000,00 dinara
- po mački 1.000,00 dinara

1v)    za držanje egzotičnih životinja u zgradama individualnog i kolektivnog stanovanja

- po životinji 500,00 dinara

Obveznik takse iz podtački 1a) i 1b) je pravno i fizičko lice, koje je kao vlasnik, odnosno držalac psa ili mačke, evidentiran u jedinstvenoj bazi podataka Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprave za veterinu, o broju registrovanih pasa i mačaka na teritoriji Republike Srbije, za grad Beograd.

Obveznik takse iz podtačke 1v) broja je vlasnik, odnosno držalac egzotične životinje utvrđen rešenjem nadležnog ministarstva.

Obveznik ove takse dužan je da taksu plati u roku od 15 dana od dana dostavljanja obaveštenja za plaćanje lokalne komunalne takse.

Ovu komunalnu taksu ne plaćaju slepa i slabovida lica za pse vodiče.


 
Joomla templates by a4joomla