Банер
Банер
Локална комунална такса у Београду (из 2011. године-не важи више) - Тарифни број 1
Е-Издаваштво - Коментари прописа
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
четвртак, 10 март 2011 00:00

 

Тарифни број 1 - Коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности

Према овом тарифном броју комунална такса се плаћа за сваки цео и започети м2 простора који се користи и утврђује се такса сразмерно времену коришћења, и то:

1) за обављање пословне делатности (привремени објекти - киосци и мањи монтажни објекти, покретни привремени објекти - тезге, апарати за сладолед, апарати за кокице, уређаји за кестен и кукуруз, конзерватори за сладолед, расхладне витрине за продају освежавајућих напитака и други покретни објекти за продају робе на мало и вршење занатских услуга, као и специјализована возила за шалтерску продају робе), такса се утврђује дневно:


динара

И зона - екстра зона пословања
58,00

И зона осим екстра зоне пословања
46,00

ИИ зона
37,00

ИИИ зона
30,00

ИВ зона
24,00

В зона
19,00

ВИ зона
15,00

ВИИ зона
12,00

ВИИИ зона
10,00

зона специфичних намена
8,00

 

2) за обављање угоститељске делатности у башти угоститељског објекта, такса се утврђује дневно:


динара

И зона - екстра зона пословања
50,00

И зона осим екстра зоне пословања
40,00

ИИ зона
32,00

ИИИ зона
25,00

ИВ зона
20,00

В зона
15,00

ВИ зона
10,00

ВИИ зона
8,00

ВИИИ зона
7,00

зона специфичних намена
7,00

 

3) за забавне паркове, циркусе и друге објекте забавних радњи, за спортске објекте (спортске терене, клизалишта, терене за одбојку, боћање и сл.), такса се утврђује дневно:


динара

И зона - екстра зона пословања
2,10

И зона осим екстра зоне пословања
1,90

ИИ зона
1,80

ИИИ зона
1,50

ИВ зона
1,30

В зона
1,10

ВИ зона
0,90

ВИИ зона
0,70

ВИИИ зона
0,50

зона специфичних намена
0,50

 

4) за одржавање концерата, фестивала и других забавних програма, такса се утврђује дневно:


динара

И зона - екстра зона пословања
6,30

И зона осим екстра зоне пословања
5,70

ИИ зона
5,40

ИИИ зона
4,50

ИВ зона
3,90

В зона
3,30

ВИ зона
2,70

ВИИ зона
2,10

ВИИИ зона
1,50

зона специфичних намена
1,50


Комунална такса из овог тарифног броја не плаћа се за коришћење простора на јавним површинама ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности.

Међутим, ако се поред штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности продаје и нека друга роба, такса се плаћа у целокупно прописаном износу.

Износ таксе из овог тарифног броја прописан за одговарајућу зону умањује се:

1) за повремено коришћење простора на јавним површинама на покретним објектима за време одржавања вашара, сајмова, изложби и других традиционалних манифестација, хуманитарне, верске и друге регистроване непрофитне организације, плаћају таксу у висини 10%, од прописаног износа таксе;
2) за обављање угоститељске делатности у башти отвореног типа, у периоду од 1. октобра до 31. марта, такса се плаћа у висини 20% од износа таксе;
3) за обављање угоститељске делатности у башти затвореног типа, у периоду од 1. октобра до 31. марта такса се плаћа 70% од износа таксе;
4) за обављање угоститељске делатности у башти угоститељског објекта - хотела, плаћа се такса у висини 50% од износа таксе, а у осталим зонама у износу од 4,35 динара по м2 дневно;
5) за обављање угоститељске делатности у башти отвореног типа угоститељског објекта - хотела, у периоду од 1. октобра до 31. марта, плаћа се такса у висини 20% у односу на утврђене износе комуналне таксе за хотеле;
6) за обављање угоститељске делатности у башти затвореног типа угоститељског објекта - хотела, у периоду од 1. октобра до 31. марта, плаћа се такса у висини 70%, у односу на утврђене износе комуналне таксе за хотеле;
7) за забавне паркове на отвореном простору у периоду од 1. октобра до 31. марта, такса се плаћа у висини 20% од износа таксе;
8) за одржавање забавних програма из овог тарифног броја, који се приређују у хуманитарне сврхе, такса се плаћа у висини 10%, од прописаног износа таксе.

За обављање угоститељске делатности у башти угоститељског објекта, чији елемент је расхладна витрина, такса се плаћа у двоструком износу.

Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се до 15. у месецу за претходни месец, а по претходно издатом одобрењу управе градске општине, односно организационе јединице Градске управе града Београда.


 
Јоомла templateс бy а4јоомла