Банер
Банер
Локална комунална такса у Београду (из 2011. године-не важи више) - Тарифни број 12
Е-Издаваштво - Коментари прописа
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
четвртак, 10 март 2011 00:00

 

Тарифни број 12 – Држање и коришћење чамаца и сплавова на води, осим чамаца које користе организације које одржавају и обележавају пловне путеве

Такса за држање и коришћење чамаца и сплавова на води, осим чамаца које користе организације које одржавају и обележавају пловне путеве, утврђује се у годишњем износу, и то:

а) За чамце по метру дужном преко свега:


динара

За чамце дужине до 7 метара, по метру
100,00

За чамце дужине преко 7 до 15 метара, по метру
200,00

За чамце дужине преко 15 метара, по метру
400,00

 

б) Такса се увећава за чамце који користе моторе и то:


динара

Од 2,94 до 22,05 кw
480,00

преко 22,05 до 96,60 кw
1.296,00

преко 96,60 до 220,62 кw
2.496,00

Преко 220,62 кw
4.176,00

 

в) За сплавове по метру квадратном основне палубе по зонама и то:


динара

И зона
145,00

ИИ зона
130,00

ИИИ зона
115,00

В зона
100,00

ВИ зона
90,00

ВИИ зона
80,00

ВИИИ зона
70,00

зона специфичних намена
60,00

 

Под сплавом се подразумева сплав без кућице.

Ову таксу не плаћају војни инвалиди, цивилни инвалиди рата и инвалиди рада са 80 или више процената телесног оштећења или код којих постоји телесно оштећење које има за последицу неспособност доњих екстремитета (ногу) од 60 или више процената, ако им чамци и сплавови служе за личну употребу.

Површина и дужина објекта утврђује се увидом у пловидбену дозволу или увидом на лицу места.

Ову таксуплаћају сви корисници без обзира да ли је извршена годишња регистрација или не, месечно, и то до 15. у месецу за претходни месец.

Обвезник ове таксе дужан је да пре почетка коришћења права поднесе пријаву предузећу надлежном за вођење евиденције у циљу утврђивања термина почетка коришћења права и прикупљања података од значаја за утврђивање комуналне таксе.


 
Јоомла templateс бy а4јоомла