Банер
Банер
Локална комунална такса у Београду (из 2011. године-не важи више) - Тарифни број 7
Е-Издаваштво - Коментари прописа
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
четвртак, 10 март 2011 00:00


Тарифни број 7 – Коришћење обале у пословне и било које друге сврхе

За коришћење обале у пословне и било које друге сврхе утврђује се комунална такса по зонама, и то:

а) За коришћење обале по метру дужном дневно и то када корисници користе делове градских обала у пословне или било које друге сврхе:


динара

И зона
42,00

ИИ зона
39,00

ИИИ зона
36,00

В зона
33,00

ВИ зона
31,00

ВИИ зона
29,00

ВИИИ зона
27,00

зона специфичних намена
25,00

 

б) за коришћење обале према утврђеној манипулативној површини заузетог простора, утврђује се комунална такса по метру квадратном дневно, када корисници користе делове градских обала у пословне и било које друге сврхе и то:


динара

И зона
1,90

ИИ зона
1,70

ИИИ зона
1,50

В зона
1,30

ВИ зона
1,20

ВИИ зона
1,10

ВИИИ зона
1,00

зона специфичних намена
0.90

 

в) за коришћење обала за постављање и укопавање на обали или води привремених грађевинских објеката, пловних објеката, стубова, цевовода и других направа, утврђује се комунална такса према утврђеној манипулативној површини заузетог обалног и воденог простора и то по метру квадратном површине дневно:


динара

И зона
69,00

ИИ зона
64,00

ИИИ зона
59,00

В зона
54,00

ВИ зона
50,00

ВИИ зона
46,00

ВИИИ зона
42,00

зона специфичних намена
38.00

 

Комунална такса из овог тарифног броја плаћа се месечно и то до 15. у месецу за претходни месец.

Корисник права за које је предвиђена обавеза плаћања комуналне таксе по овом тарифном броју, дужан је да пре почетка коришћења права поднесе пријаву предузећу надлежном за вођење евиденције у циљу утврђивања термина почетка коришћења права и прикупљања података од значаја за утврђивање комуналне таксе.


 
Јоомла templateс бy а4јоомла