Банер
Банер
Локална комунална такса у Београду (из 2011. године-не важи више) - Тарифни број 13 и број 14
Е-Издаваштво - Коментари прописа
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
четвртак, 10 март 2011 00:00

 

Тарифни број 13 – Држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води

Комунална такса за држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води утврђује се у годишњем износу по квадратном метру основне палубе пловног објекта по зонама и то:


динара

И зона
2.550,00

ИИ зона
2.300,00

ИИИ зона
2.050,00

В зона
1.800,00

ВИ зона
1.600,00

ВИИ зона
1.400,00

ВИИИ зона
1.200,00

зона специфичних намена
1.100,00

 

За сваки метар квадратни надоградње (спрат) или додатног објекта (сплав - тераса) утврђује се такса у износу од 25% тарифе за основни објекат.

Површина објекта утврђује се увидом у пловидбену дозволу или увидом на лицу места.

Ова такса не плаћа се за период када је на градском акваторију или делу акваторија, на којем се налази објекат из тачке 1. овог тарифног броја, проглашена ванредна одбрана од поплава.

Ову комуналну таксу плаћају сви корисници без обзира да ли је извршена годишња регистрација или не, месечно, и то до 15. у месецу за претходни месец.

Обвезник је дужан да пре почетка коришћења права поднесе пријаву предузећу надлежном за вођење евиденције у циљу утврђивања термина почетка коришћења права и прикупљања података од значаја за утврђивање комуналне таксе.

Тарифни број 14 – Држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина

Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, утврђује се годишње у износу од 6.960,00 динара.

Такса из овог тарифног броја умањује се:

1) за камионе од 1,5 тона носивости за 35%,

2) за теретну приколицу за 90%,

3) за путничка возила:

- до 1.150 цм3 за 90%
- преко 1.150 до 1.300 цм3 за 70%
- преко 1.300 до 1.600 цм3 за 60%
- преко 1.600 до 2.000 цм3 за 50%
- преко 2.000 цм3 за 35%

4) за мотоцикле

- до 250 цм3 за 96%
- преко 250 до 750 цм3 за 92%
- преко 750 до 1.100 цм3 за 88%
- преко 1.100 цм3 за 82%

Ова такса се не плаћа за возила за која се не плаћа накнада за употребу путева, сходно Закону о јавним путевима.

Ову таксу не плаћају војни инвалиди, цивилни инвалиди рата и инвалиди рада са 80 или више процената телесног оштећења или код којих постоји телесно оштећење које има за последицу неспособност доњих екстремитета (ногу) од 60 или више процената, ако им возило из овог тарифног броја служи за личну употребу.

Такса из овог тарифног броја плаћа се приликом регистрације возила.

 


 
Јоомла templateс бy а4јоомла