Baner
Baner
Lokalna komunalna taksa u Beogradu (iz 2011. godine-ne važi više) - Tarifni broj 5
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
Napisao Ljubiša Lazarević   
četvrtak, 10 mart 2011 00:00

 

Tarifni broj 5 – Korišćenje prostora za parkiranje drumskih motornih i priključnih vozila na uređenim i obeleženim mestima

Za korišćenje prostora za parkiranje drumskih motornih vozila i priključnih vozila na uređenim i obeleženim mestima plaća se taksa srazmerno vremenu korišćenja, i to:

 

dinara


1a) za parkiranje putničkih, kombi i teretnih vozila do 1T nosivosti i njihove prikolice do 60 minuta i za svaku započetu vremensku jedinicu parkiranja po

33,00


1b) za parkiranje motocikla i njihove prikolice do 60 minuta i za svaku započetu vremensku jedinicu parkiranja po

8,00


1v) za parkiranje teretnih vozila i autobusa do 60 minuta i svaku započetu vremensku jedinicu parkiranja:


- za parkiranje vozila preko 1T nosivosti, po

66,00


- za teretna vozila sa prikolicom, šlepere, cisterne i za autobuse, po

133,00


1g) Za korišćenje posebno obeleženog mesta za parkiranje jednog vozila određenog korisnika, taksa iznosi dnevno i to:


- od 7 do 17 časova, za jedno parking mesto za parkiranje putničkog vozila

460,00


- od 0 do 24 časa, za jedno parking mesto za parkiranje putničkog vozila

1.526,00


- od 0 do 24 časa, za jedno parking mesto za parkiranje autobusa

1.473,00

1d) Za korišćenje posebno obeleženog mesta za parkiranje vozila određenih korisnika taksa iznosi i to:


- za korišćenje obeleženih mesta na taksi stanici po auto-taksi vozilu, dnevno

11,00


- za korišćenje obeleženih mesta na stajalištima za privatne auto prevoznike po teretnom vozilu, dnevno

33,00


- za teretna vozila nosivosti do 2 tone (utovar i istovar robe) za jedno obeleženo mesto, dnevno

138,00


- za teretna vozila nosivosti preko 2 tone i autobuse, osim javnog gradskog saobraćaja, za jedno obeleženo mesto, dnevno

332,00


1đ) Za korišćenje posebno obeleženog prostora za početnu obuku vozača (poligona) utvrđuje se taksa, dnevno

184,00


- U slučaju da jedan poligon koriste dve ili više auto škola, svaki obveznik plaća taksu u visini 50% od propisanog iznosa.

 


Taksa iz podtački 1a) do 1v) ovog tarifnog broja, plaća se na području gradskih opština Barajevo, Grocka, Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Sopot i Surčin, dos se taksa iz podtački 1g) do 1đ) ovog tarifnog broja plaća se na teritoriji grada Beograda.

Taksu iz podtački 1a) do 1đ) ovog tarifnog broja plaća korisnik obeležene javne površine. Korisnikom u smislu ove tačke, za podtačke 1a) do 1v) smatra se vozač.

Mesta na kojima se za parkiranje i zaustavljanje motornih vozila i njihovih prikolica naplaćuje taksa određuje organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda nadležna za poslove saobraćaja.

Taksu za parkiranje vozila ne plaćaju vojni invalidi, civilni invalidi rata i invalidi rada sa 80 ili više procenata telesnog oštećenja ili kod kojih postoji telesno oštećenje koje ima za posledicu nesposobnost donjih ekstremiteta (nogu) od 60 ili više procenata, ako im vozilo služi za ličnu upotrebu ili pod uslovima pod kojim su oslobođeni od plaćanja naknade za javne puteve.

Taksa iz podtački 1g) do 1đ) ovog tarifnog broja plaća se unapred, najmanje u kvartalnom periodu, osim za korišćenje taksi stajališta gde se taksa naplaćuje godišnje prilikom produženja dozvole za rad.

Ako više korisnika zajednički koriste posebno obeleženi parking prostor, visina utvrđene obaveze raspoređuje se na sve korisnike u istom iznosu.

Taksa iz podtačke 1g) ovog tarifnog broja ne plaća se za vozila Policije, za vozila Vojske Srbije, vozila zdravstvenih i socijalnih ustanova, za vozila domaćih humanitarnih organizacija kada obavljaju humanitarne akcije, za vozila koja invalidi koriste za svoje potrebe, za vozila diplomatskih predstavništava i za vozila državnih organa i organizacija, organa i organizacija teritorijalne autonomije i lokalne samouprave.


 
Joomla templates by a4joomla