Банер
Банер
Зоне на територији Града Београда - Зона специфичних намена
Е-Издаваштво - Коментари прописа
четвртак, 10 март 2011 00:00

 

Зона специфичних намена

Општина Обреновац

Комплекс термоелектране "Никола Тесла - А" и депоније пепела и шљаке, укључујући и одређену површину акваторија реке Саве у контактној зони са комплексом (делови КО Уровци и КО Кртинска).
Постојећи и планирани комплекс термоелектране "Никола Тесла - Б" и депонија пепела и шљаке (укључујући и одређену површину акваторија реке Саве у контактној зони са комплексом), а према Просторном плану општине Обреновац ("Службени лист града Београда" бр. 38/07), као и простор дуж пута од термоелектране до депоније пепела и шљаке обострано у дубини од 50 м од регулације пута (делови КО Ушће, КО Скела, КО Грабовац и КО Дрен).
Комплекс фабрике "Прва искра - Барич" (делови КО Барич и КО Мислођин).

Општина Лазаревац

Комплекс обухваћен оријентационом границом експлоатационог подручја према Просторном плану подручја експлоатације Колубарско-лигнитског басена ("Службени гласник РС", број 122/08) (КО Сакуља и делови КО Медошевац, КО Цветовци, КО Рудовци, КО Пркосава, КО Стрмово, КО Мали Црљени, КО Барошевац, КО Миросаљци, КО Араповац, КО Зеоке, КО Бурово, КО Шопић, КО Вреоци, КО Степојевац, КО Велики Црљени и КО Јунковац).
 
Јоомла templateс бy а4јоомла