Baner
Baner
Zone na teritoriji Grada Beograda - Zona specifičnih namena
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
četvrtak, 10 mart 2011 00:00

 

Zona specifičnih namena

Opština Obrenovac

Kompleks termoelektrane "Nikola Tesla - A" i deponije pepela i šljake, uključujući i određenu površinu akvatorija reke Save u kontaktnoj zoni sa kompleksom (delovi KO Urovci i KO Krtinska).
Postojeći i planirani kompleks termoelektrane "Nikola Tesla - B" i deponija pepela i šljake (uključujući i određenu površinu akvatorija reke Save u kontaktnoj zoni sa kompleksom), a prema Prostornom planu opštine Obrenovac ("Službeni list grada Beograda" br. 38/07), kao i prostor duž puta od termoelektrane do deponije pepela i šljake obostrano u dubini od 50 m od regulacije puta (delovi KO Ušće, KO Skela, KO Grabovac i KO Dren).
Kompleks fabrike "Prva iskra - Barič" (delovi KO Barič i KO Mislođin).

Opština Lazarevac

Kompleks obuhvaćen orijentacionom granicom eksploatacionog područja prema Prostornom planu područja eksploatacije Kolubarsko-lignitskog basena ("Službeni glasnik RS", broj 122/08) (KO Sakulja i delovi KO Medoševac, KO Cvetovci, KO Rudovci, KO Prkosava, KO Strmovo, KO Mali Crljeni, KO Baroševac, KO Mirosaljci, KO Arapovac, KO Zeoke, KO Burovo, KO Šopić, KO Vreoci, KO Stepojevac, KO Veliki Crljeni i KO Junkovac).
 
Joomla templates by a4joomla