Банер
Банер
Зоне на територији Града Београда - Прва зона - Зона заштите зеленила
Е-Издаваштво - Коментари прописа
четвртак, 10 март 2011 00:00

 

У оквиру прве зоне налазе се

Зона заштите зеленила

Калемегдан

Од обале реке Дунав у осовини Улице Тадеуша Кошћушка до и Улицом Тадеуша Кошћушка, Дунавска, Булевар Војводе Бојовића, Тадеуша Кошћушка, Париска, Карађорђева до осовине Великих степеница, осовином Великих степеница у продужетку до обале реке Саве, обалом река Саве и Дунава испод Калемегдана (укључујући и одговарајућу површину акваторија) до осовине Улице Тадеуша Кошћушка.

Топчидер и Кошутњак

Од раскрснице трамвајске пруге и Булевара војводе Мишића, трамвајском пругом до границе према графичком прилогу, границом према графичком прилогу*, Теодора Драјзера, Уроша Предића, Јована Жујовића, границом комплекса Гарде, Булевар Кнеза Александра Карађорђевића, Михајла Аврамовића, Велисава Вуловића, Баја Пивљанина, Милана Благојевића Шпанца, преко блока до железничке пруге, границом железничке пруге, Пере Велимировића, Патријарха Димитрија, Врбничка (иза првог реда грађевинских парцела у Врбничкој бр. 2-10 и Црнојевића бр. 4-8), Црнојевића, Годоминска, око стамбених зграда до Кнеза Вишеслава, Кнеза Вишеслава, Пожешка, Паштровићева, трамвајском пругом до Булевара војводе Мишића.
* Регулациони план просторне целине Дедиње ("Службени лист града Београда", број 1/2000)

Бањичка шума

Од раскрснице Булевара ослобођења и Генерала Павла Јуришића, Булевар ослобођења, Црнотравска, Генерала Павла Јуришића до раскрснице са Булеваром ослобођења.

Парк-шума "Звездара"

Улицом Драгослава Срејовића од раскрснице са Волгином, Оштрељска*, Улица нова 2*, границом парцела бр. 2208 и 2209 КО Звездара (не укључујући те парцеле), границом парцеле 2210 КО Звездара (не укључујући ту парцелу) до Драгослава Срејовића, Драгослава Срејовића, пешачком стазом* до Нишевске*, Нишевска*, Астрономска*, границом зоне 3 (не укључујући ту зону)*, Каменорезачка*, иза објекта у Јованке Радаковић бр. 31Д (укључујући и тај бр.), Јованке Радаковић, Бранка Поповића*, границом према графичком прилогу*, Кордунашка, границом катастарских парцела бр. 4468 и 4469 КО Звездара (не укључујући те парцеле), границом према графичком прилогу*, Војводе Симе Поповића, границом према графичком прилогу*, Трнавска, Новице Церовића, границом према графичком прилогу*, Вељка Дугошевића, границом грађевинских парцела бр. 2272, 2198/3 и 2189 КО Звездара (укључујући и те парцеле), границом према графичком прилогу*, Волгином до Драгослава Срејовића.
* Нацрт плана детаљне регулације градске парк-шуме "Звездара".

Велико ратно острво

Обухвата простор острва укључујући и одговарајућу површину акваторија.

Нови Београд - блокови 13, 14 и 15

Од Бранковог моста Булеваром Михајла Пупина, Булевар Николе Тесле, Улицом ушће, Булевар Михајла Пупина, пролазом између блокова 12 и 13, даље преко блока до Булевара Николе Тесле, Булевар Николе Тесле до раскрснице са Улицом алексиначких рудара, пролазом поред хотела "Југославија" у продужетку улице Алексиначких рудара до реке Дунав, обалом река Дунава и Саве (укључујући и одређену површину акваторија) до Бранковог моста.
 
Јоомла templateс бy а4јоомла