Baner
Baner
Zone na teritoriji Grada Beograda - Prva zona - Zona zaštite zelenila
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
četvrtak, 10 mart 2011 00:00

 

U okviru prve zone nalaze se

Zona zaštite zelenila

Kalemegdan

Od obale reke Dunav u osovini Ulice Tadeuša Košćuška do i Ulicom Tadeuša Košćuška, Dunavska, Bulevar Vojvode Bojovića, Tadeuša Košćuška, Pariska, Karađorđeva do osovine Velikih stepenica, osovinom Velikih stepenica u produžetku do obale reke Save, obalom reka Save i Dunava ispod Kalemegdana (uključujući i odgovarajuću površinu akvatorija) do osovine Ulice Tadeuša Košćuška.

Topčider i Košutnjak

Od raskrsnice tramvajske pruge i Bulevara vojvode Mišića, tramvajskom prugom do granice prema grafičkom prilogu, granicom prema grafičkom prilogu*, Teodora Drajzera, Uroša Predića, Jovana Žujovića, granicom kompleksa Garde, Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića, Mihajla Avramovića, Velisava Vulovića, Baja Pivljanina, Milana Blagojevića Španca, preko bloka do železničke pruge, granicom železničke pruge, Pere Velimirovića, Patrijarha Dimitrija, Vrbnička (iza prvog reda građevinskih parcela u Vrbničkoj br. 2-10 i Crnojevića br. 4-8), Crnojevića, Godominska, oko stambenih zgrada do Kneza Višeslava, Kneza Višeslava, Požeška, Paštrovićeva, tramvajskom prugom do Bulevara vojvode Mišića.
* Regulacioni plan prostorne celine Dedinje ("Službeni list grada Beograda", broj 1/2000)

Banjička šuma

Od raskrsnice Bulevara oslobođenja i Generala Pavla Jurišića, Bulevar oslobođenja, Crnotravska, Generala Pavla Jurišića do raskrsnice sa Bulevarom oslobođenja.

Park-šuma "Zvezdara"

Ulicom Dragoslava Srejovića od raskrsnice sa Volginom, Oštreljska*, Ulica nova 2*, granicom parcela br. 2208 i 2209 KO Zvezdara (ne uključujući te parcele), granicom parcele 2210 KO Zvezdara (ne uključujući tu parcelu) do Dragoslava Srejovića, Dragoslava Srejovića, pešačkom stazom* do Niševske*, Niševska*, Astronomska*, granicom zone 3 (ne uključujući tu zonu)*, Kamenorezačka*, iza objekta u Jovanke Radaković br. 31D (uključujući i taj br.), Jovanke Radaković, Branka Popovića*, granicom prema grafičkom prilogu*, Kordunaška, granicom katastarskih parcela br. 4468 i 4469 KO Zvezdara (ne uključujući te parcele), granicom prema grafičkom prilogu*, Vojvode Sime Popovića, granicom prema grafičkom prilogu*, Trnavska, Novice Cerovića, granicom prema grafičkom prilogu*, Veljka Dugoševića, granicom građevinskih parcela br. 2272, 2198/3 i 2189 KO Zvezdara (uključujući i te parcele), granicom prema grafičkom prilogu*, Volginom do Dragoslava Srejovića.
* Nacrt plana detaljne regulacije gradske park-šume "Zvezdara".

Veliko ratno ostrvo

Obuhvata prostor ostrva uključujući i odgovarajuću površinu akvatorija.

Novi Beograd - blokovi 13, 14 i 15

Od Brankovog mosta Bulevarom Mihajla Pupina, Bulevar Nikole Tesle, Ulicom ušće, Bulevar Mihajla Pupina, prolazom između blokova 12 i 13, dalje preko bloka do Bulevara Nikole Tesle, Bulevar Nikole Tesle do raskrsnice sa Ulicom aleksinačkih rudara, prolazom pored hotela "Jugoslavija" u produžetku ulice Aleksinačkih rudara do reke Dunav, obalom reka Dunava i Save (uključujući i određenu površinu akvatorija) do Brankovog mosta.
 
Joomla templates by a4joomla