Baner
Baner
Zone na teritoriji Grada Beograda - Prva zona - Područje uže zone zaštite vodoizvorišta za Beograd i za Obrenovac
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
četvrtak, 10 mart 2011 00:00

 

Područje uže zone zaštite vodoizvorišta za Beograd

Obuhvata prostor poluostrva ade Ciganlije i Ade Međice, prostor njihovih akvatorija i prostor: od ušća Topčiderske reke u Savu, Topčiderskom rekom do Obrenovačkog puta, Obrenovački put, Savska magistrala, Lazarevački drum, Milorada Jovanovića, Vodovodska, Lole Ribara, granicom uže zone zaštite vodoizvorišta, granicom KO Veliki Makiš sa KO Železnik, granicom KO Veliki Makiš sa KO Ostružnica do obale reke Save, obalom reke Save (uključujući i odgovarajuću površinu akvatorija) do gornjeg špica Ade Ciganlije.

Od Vinogradske ulice, granicom kompleksa za socijalno stanovanje i sport zapadno od ulice dr. I. Ribar (ne uključujući navedeni kompleks) do reke Save, obalom reke Save (uključujući i odgovarajuću površinu akvatorija) do granice KO Surčin sa KO Jakovo, granicom KO Surčin sa KO Jakovo, granicom uže zone zaštite vodoizvorišta, Vinogradskom do granice kompleksa za socijalno stanovanje i sport zapadno od Ulice dr I. Ribar.

Područje uže zone zaštite vodoizvorišta za naselje Obrenovac

Od reke Save, granicom prema grafičkom prilogu* preko kopna do reke Save na suprotnoj strani, uzvodno rekom Savom (uključujući i odgovarajuću površinu akvatorija) do početne tačke.
* Izmene i dopune Plana generalne regulacije za deo naselja Zvečka, Rvati, Petlovo brdo i Zabrežje u Obrenovcu ("Službeni list grada Beograda", broj 14/08).

Manastirska šuma

Od raskrsnice ulica Patrijarha Dimitrija i Oslobodilaca Rakovice, Patrijarha Dimitrija, granicom KO Stara Rakovica sa KO Resnik, Miljakovačka, Vukasovićeva, obodom naselja Miljakovac I i II, granicom prema grafičkom prilogu*, Patrijarha Dimitrija do Oslobodilaca Rakovice.
* Generalni plan Beograda 2021. ("Službeni list grada Beograda", br. 27/03, 25/05, 34/07 i 63/09).

Lipovička šuma

Od tromeđe KO Sremčica sa KO Velika Moštanica i KO Barajevo, granicom KO Barajevo sa KO Velika Moštanica, granicom KO Barajevo sa KO Meljak, dalje granicom katastarskih parcela KO Barajevo br. 5150/55, 5150/12, 5150/40, 5150/47, 5150/43, 5150/48, 5150/41, 5150/4, 5150/28, 5150/27, 5150/26, 5150/18, 5150/19, 5150/5, 5150/29, 5150/6, 5150/34, 5150/35, 5150/36, 5150/37, 5150/50, 5150/9 (ne uključujući navedene parcele), dalje granicom KO Barajevo sa KO Guncati, granicom k. p 720/1 KO Barajevo (ne uključujući navedenu parcelu), granicom Barajevske reke (k. p. 5069/1 KO Barajevo), granicom KO Barajevo sa KO Sremčica do tromeđe KO Sremčica sa KO Velika Moštanica i KO Barajevo.
 
Joomla templates by a4joomla